Open menu Close menu


Browse Countries
You are here: Home > 1993 > VANUATU

Earthquakes in VANUATU 1993

M 7 - 1993 Dec 29, VANUATU
M 6.7 - 1993 Jun 30, VANUATU REGION
M 6.5 - 1993 Dec 29, VANUATU
M 6.1 - 1993 Jun 3, VANUATU
M 6 - 1993 Jul 8, VANUATU REGION
M 6 - 1993 Jul 24, VANUATU
M 5.9 - 1993 Jul 9, VANUATU
M 5.9 - 1993 Dec 29, VANUATU
M 5.8 - 1993 Dec 29, VANUATU
M 5.7 - 1993 May 23, VANUATU
M 5.6 - 1993 May 25, VANUATU
M 5.5 - 1993 Jul 8, VANUATU
M 5.5 - 1993 Sep 29, VANUATU
M 5.5 - 1993 Dec 14, VANUATU
M 5.4 - 1993 Sep 29, VANUATU
M 5.4 - 1993 Sep 29, VANUATU REGION
M 5.4 - 1993 Sep 29, VANUATU REGION
M 5.4 - 1993 Dec 29, VANUATU
M 5.3 - 1993 Mar 29, VANUATU
M 5.3 - 1993 Jul 25, VANUATU
M 5.3 - 1993 Aug 16, VANUATU
M 5.3 - 1993 Dec 1, VANUATU
M 5.2 - 1993 Jan 17, VANUATU
M 5.2 - 1993 Feb 9, VANUATU
M 5.2 - 1993 Feb 10, VANUATU
M 5.2 - 1993 May 16, VANUATU
M 5.2 - 1993 Aug 29, VANUATU
M 5.2 - 1993 Sep 22, VANUATU
M 5.2 - 1993 Sep 29, VANUATU REGION
M 5.2 - 1993 Nov 15, VANUATU
M 5.2 - 1993 Dec 29, VANUATU
M 5.1 - 1993 Jan 23, VANUATU
M 5.1 - 1993 Feb 10, VANUATU
M 5.1 - 1993 Feb 15, VANUATU
M 5.1 - 1993 May 3, VANUATU
M 5.1 - 1993 Jul 9, VANUATU
M 5.1 - 1993 Sep 29, VANUATU
M 5 - 1993 Feb 9, VANUATU
M 5 - 1993 Apr 22, VANUATU
M 5 - 1993 Jul 3, VANUATU
M 5 - 1993 Jul 9, VANUATU
M 5 - 1993 Jul 9, VANUATU
M 5 - 1993 Sep 18, VANUATU
M 5 - 1993 Sep 29, VANUATU
M 5 - 1993 Sep 30, VANUATU REGION
M 5 - 1993 Oct 2, VANUATU REGION
M 4.9 - 1993 Jan 23, VANUATU
M 4.9 - 1993 Mar 21, VANUATU
M 4.9 - 1993 Mar 26, VANUATU
M 4.9 - 1993 Aug 27, VANUATU
M 4.9 - 1993 Sep 19, VANUATU
M 4.9 - 1993 Sep 24, VANUATU
M 4.9 - 1993 Sep 30, VANUATU REGION
M 4.9 - 1993 Oct 2, VANUATU
M 4.9 - 1993 Oct 2, VANUATU
M 4.8 - 1993 Feb 6, VANUATU
M 4.8 - 1993 Mar 5, VANUATU
M 4.8 - 1993 Mar 9, VANUATU
M 4.8 - 1993 Mar 21, VANUATU
M 4.8 - 1993 Apr 2, VANUATU
M 4.8 - 1993 Jun 5, VANUATU
M 4.8 - 1993 Jul 23, VANUATU
M 4.8 - 1993 Aug 23, VANUATU
M 4.8 - 1993 Sep 29, VANUATU
M 4.8 - 1993 Nov 17, VANUATU
M 4.8 - 1993 Dec 24, VANUATU REGION
M 4.8 - 1993 Dec 31, VANUATU
M 4.7 - 1993 Jan 8, VANUATU
M 4.7 - 1993 Jan 14, VANUATU
M 4.7 - 1993 Jan 19, VANUATU REGION
M 4.7 - 1993 Jan 24, VANUATU REGION
M 4.7 - 1993 Feb 7, VANUATU
M 4.7 - 1993 Mar 30, VANUATU
M 4.7 - 1993 Apr 17, VANUATU
M 4.7 - 1993 Apr 19, VANUATU
M 4.7 - 1993 Jun 2, VANUATU
M 4.7 - 1993 Jun 20, VANUATU
M 4.7 - 1993 Jul 4, VANUATU
M 4.7 - 1993 Jul 9, VANUATU
M 4.7 - 1993 Jul 30, VANUATU
M 4.7 - 1993 Sep 30, VANUATU
M 4.7 - 1993 Oct 24, VANUATU
M 4.7 - 1993 Oct 24, VANUATU
M 4.7 - 1993 Nov 10, VANUATU
M 4.7 - 1993 Dec 11, VANUATU
M 4.6 - 1993 Jan 9, VANUATU
M 4.6 - 1993 Jan 18, VANUATU
M 4.6 - 1993 Mar 4, VANUATU
M 4.6 - 1993 Mar 28, VANUATU
M 4.6 - 1993 Apr 29, VANUATU
M 4.6 - 1993 May 12, VANUATU
M 4.6 - 1993 Jul 28, VANUATU
M 4.6 - 1993 Jul 30, VANUATU
M 4.6 - 1993 Jul 30, VANUATU
M 4.6 - 1993 Aug 1, VANUATU
M 4.6 - 1993 Sep 3, VANUATU
M 4.6 - 1993 Nov 6, VANUATU
M 4.5 - 1993 Jan 23, VANUATU
M 4.5 - 1993 Feb 11, VANUATU
M 4.5 - 1993 Mar 17, VANUATU
M 4.5 - 1993 Apr 7, VANUATU
M 4.5 - 1993 May 7, VANUATU
M 4.5 - 1993 Aug 13, VANUATU
M 4.5 - 1993 Oct 13, VANUATU
M 4.5 - 1993 Nov 27, VANUATU
M 4.4 - 1993 Feb 4, VANUATU
M 4.4 - 1993 Feb 9, VANUATU
M 4.4 - 1993 Apr 11, VANUATU
M 4.4 - 1993 Jul 8, VANUATU
M 4.4 - 1993 Aug 9, VANUATU REGION
M 4.4 - 1993 Sep 5, VANUATU
M 4.4 - 1993 Sep 7, VANUATU
M 4.4 - 1993 Oct 28, VANUATU
M 4.4 - 1993 Nov 13, VANUATU
M 4.3 - 1993 Jun 7, VANUATU
M 4.3 - 1993 Jul 16, VANUATU REGION
M 4.3 - 1993 Jul 23, VANUATU
M 4.3 - 1993 Oct 10, VANUATU
M 4.3 - 1993 Dec 7, VANUATU
M 4.2 - 1993 Feb 13, VANUATU
M 4.2 - 1993 May 14, VANUATU
M 4.2 - 1993 Jul 22, VANUATU
M 4.2 - 1993 Aug 17, VANUATU
M 4.2 - 1993 Aug 19, VANUATU
M 4.2 - 1993 Nov 14, VANUATU
M 4.2 - 1993 Dec 29, VANUATU
M 4.1 - 1993 Mar 20, VANUATU
M 4.1 - 1993 Apr 19, VANUATU
M 4.1 - 1993 Jun 15, VANUATU
M 4.1 - 1993 Jun 29, VANUATU
M 4.1 - 1993 Jul 15, VANUATU
M 4.1 - 1993 Jul 20, VANUATU REGION
M 4 - 1993 Apr 19, VANUATU
M 4 - 1993 Jul 23, VANUATU
M 4 - 1993 Oct 13, VANUATU
M 4 - 1993 Oct 16, VANUATU
M 4 - 1993 Dec 30, VANUATU
M 4 - 1993 Dec 31, VANUATU
M 3.9 - 1993 Apr 15, VANUATU
M 3.9 - 1993 Dec 30, VANUATU
M 3.8 - 1993 May 18, VANUATU REGION
M None - 1993 Mar 13, VANUATU
M None - 1993 May 16, VANUATU
M None - 1993 Jul 12, VANUATU
M None - 1993 Aug 17, VANUATU
M None - 1993 Sep 17, VANUATU


Source: U.S. Geological Survey www.usgs.gov


Copyright © 1995-2021 ITA all rights reserved.