Open menu Close menu


Browse Countries
You are here: Home > 2012 > VANUATU

Earthquakes in VANUATU 2012

M 7.1 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 6.7 - 2012 Mar 9, VANUATU
M 6.7 - 2012 Dec 21, VANUATU
M 6.3 - 2012 Jul 6, VANUATU
M 6.2 - 2012 Apr 14, VANUATU
M 6.2 - 2012 Oct 20, VANUATU
M 6.1 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 6.1 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 6.1 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 6.1 - 2012 Dec 2, VANUATU
M 5.9 - 2012 Jul 21, VANUATU REGION
M 5.7 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 5.7 - 2012 Aug 18, VANUATU REGION
M 5.6 - 2012 Nov 17, VANUATU
M 5.5 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 5.4 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 5.4 - 2012 Feb 29, VANUATU
M 5.3 - 2012 Jan 8, VANUATU
M 5.3 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 5.3 - 2012 Jun 28, VANUATU
M 5.3 - 2012 Oct 15, VANUATU
M 5.2 - 2012 Jan 10, VANUATU REGION
M 5.2 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 5.2 - 2012 Feb 4, VANUATU
M 5.2 - 2012 Mar 8, VANUATU
M 5.2 - 2012 Jun 5, VANUATU
M 5.2 - 2012 Dec 11, VANUATU
M 5.2 - 2012 Dec 23, VANUATU
M 5.1 - 2012 Jan 1, VANUATU
M 5.1 - 2012 Jan 4, VANUATU
M 5.1 - 2012 Jan 31, VANUATU
M 5.1 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 5.1 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 5.1 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 5.1 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 5.1 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 5.1 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 5.1 - 2012 Feb 17, VANUATU
M 5.1 - 2012 Feb 22, VANUATU
M 5.1 - 2012 Mar 1, VANUATU
M 5.1 - 2012 Mar 7, VANUATU
M 5.1 - 2012 Mar 13, VANUATU
M 5.1 - 2012 Aug 29, VANUATU
M 5.1 - 2012 Nov 8, VANUATU
M 5 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 5 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 5 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 5 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 5 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 5 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 5 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 5 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 5 - 2012 Feb 4, VANUATU
M 5 - 2012 Feb 9, VANUATU
M 5 - 2012 Feb 13, VANUATU
M 5 - 2012 Feb 14, VANUATU
M 5 - 2012 Feb 17, VANUATU
M 5 - 2012 Feb 29, VANUATU
M 5 - 2012 Mar 20, VANUATU
M 5 - 2012 Mar 22, VANUATU
M 5 - 2012 Mar 25, VANUATU
M 5 - 2012 Apr 13, VANUATU
M 5 - 2012 Apr 18, VANUATU
M 5 - 2012 Jul 25, VANUATU REGION
M 5 - 2012 Sep 17, VANUATU
M 5 - 2012 Dec 11, VANUATU
M 4.9 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.9 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.9 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.9 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.9 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.9 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.9 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.9 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.9 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.9 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.9 - 2012 Feb 4, VANUATU
M 4.9 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 4.9 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 4.9 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 4.9 - 2012 Feb 26, VANUATU REGION
M 4.9 - 2012 Feb 28, VANUATU
M 4.9 - 2012 Mar 9, VANUATU
M 4.9 - 2012 Mar 9, VANUATU
M 4.9 - 2012 Mar 13, VANUATU
M 4.9 - 2012 Mar 16, VANUATU
M 4.9 - 2012 Mar 16, VANUATU
M 4.9 - 2012 Mar 18, VANUATU
M 4.9 - 2012 Mar 20, VANUATU
M 4.9 - 2012 Mar 21, VANUATU
M 4.9 - 2012 Mar 23, VANUATU
M 4.9 - 2012 Mar 30, VANUATU
M 4.9 - 2012 Mar 31, VANUATU
M 4.9 - 2012 Apr 14, VANUATU
M 4.9 - 2012 Apr 16, VANUATU
M 4.9 - 2012 May 20, VANUATU
M 4.9 - 2012 Jun 5, VANUATU
M 4.9 - 2012 Jun 22, VANUATU
M 4.9 - 2012 Nov 4, VANUATU
M 4.9 - 2012 Dec 8, VANUATU
M 4.9 - 2012 Dec 18, VANUATU
M 4.9 - 2012 Dec 22, VANUATU
M 4.9 - 2012 Dec 28, VANUATU
M 4.8 - 2012 Jan 7, VANUATU
M 4.8 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.8 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.8 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.8 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.8 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.8 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.8 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.8 - 2012 Feb 4, VANUATU
M 4.8 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 4.8 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 4.8 - 2012 Feb 24, VANUATU
M 4.8 - 2012 Feb 26, VANUATU
M 4.8 - 2012 Feb 29, VANUATU
M 4.8 - 2012 Mar 9, VANUATU
M 4.8 - 2012 Mar 9, VANUATU
M 4.8 - 2012 Mar 12, VANUATU
M 4.8 - 2012 Mar 20, VANUATU
M 4.8 - 2012 Mar 23, VANUATU
M 4.8 - 2012 Apr 9, VANUATU
M 4.8 - 2012 Apr 13, VANUATU
M 4.8 - 2012 Apr 14, VANUATU
M 4.8 - 2012 Apr 26, VANUATU
M 4.8 - 2012 May 8, VANUATU
M 4.8 - 2012 May 17, VANUATU
M 4.8 - 2012 May 19, VANUATU
M 4.8 - 2012 Jun 20, VANUATU
M 4.8 - 2012 Jun 22, VANUATU
M 4.8 - 2012 Jul 22, VANUATU
M 4.8 - 2012 Aug 9, VANUATU
M 4.8 - 2012 Oct 4, VANUATU
M 4.8 - 2012 Oct 21, VANUATU
M 4.8 - 2012 Dec 8, VANUATU
M 4.7 - 2012 Jan 11, VANUATU
M 4.7 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.7 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.7 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.7 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.7 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.7 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.7 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 4.7 - 2012 Feb 6, VANUATU
M 4.7 - 2012 Feb 6, VANUATU
M 4.7 - 2012 Feb 15, VANUATU
M 4.7 - 2012 Feb 17, VANUATU
M 4.7 - 2012 Mar 9, VANUATU
M 4.7 - 2012 Mar 11, VANUATU
M 4.7 - 2012 Mar 14, VANUATU
M 4.7 - 2012 Mar 23, VANUATU
M 4.7 - 2012 Mar 29, VANUATU
M 4.7 - 2012 Apr 3, VANUATU
M 4.7 - 2012 Apr 14, VANUATU
M 4.7 - 2012 Apr 14, VANUATU
M 4.7 - 2012 Apr 15, VANUATU
M 4.7 - 2012 May 8, VANUATU
M 4.7 - 2012 May 8, VANUATU
M 4.7 - 2012 May 8, VANUATU
M 4.7 - 2012 Jul 8, VANUATU
M 4.7 - 2012 Jul 10, VANUATU
M 4.7 - 2012 Aug 10, VANUATU
M 4.7 - 2012 Aug 26, VANUATU REGION
M 4.7 - 2012 Nov 8, VANUATU
M 4.7 - 2012 Nov 14, VANUATU
M 4.7 - 2012 Nov 26, VANUATU
M 4.7 - 2012 Dec 19, VANUATU
M 4.6 - 2012 Jan 21, VANUATU
M 4.6 - 2012 Feb 1, VANUATU
M 4.6 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.6 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.6 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.6 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.6 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.6 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.6 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.6 - 2012 Feb 4, VANUATU
M 4.6 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 4.6 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 4.6 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 4.6 - 2012 Feb 7, VANUATU
M 4.6 - 2012 Feb 8, VANUATU
M 4.6 - 2012 Feb 14, VANUATU
M 4.6 - 2012 Mar 3, VANUATU
M 4.6 - 2012 Mar 9, VANUATU
M 4.6 - 2012 Mar 26, VANUATU
M 4.6 - 2012 Apr 16, VANUATU
M 4.6 - 2012 Apr 21, VANUATU
M 4.6 - 2012 Apr 27, VANUATU
M 4.6 - 2012 May 14, VANUATU
M 4.6 - 2012 Jul 8, VANUATU
M 4.6 - 2012 Aug 12, VANUATU
M 4.6 - 2012 Sep 2, VANUATU
M 4.6 - 2012 Sep 7, VANUATU
M 4.6 - 2012 Nov 10, VANUATU
M 4.6 - 2012 Dec 6, VANUATU
M 4.6 - 2012 Dec 13, VANUATU
M 4.6 - 2012 Dec 14, VANUATU
M 4.6 - 2012 Dec 23, VANUATU
M 4.6 - 2012 Dec 30, VANUATU
M 4.5 - 2012 Jan 8, VANUATU
M 4.5 - 2012 Jan 19, VANUATU
M 4.5 - 2012 Jan 21, VANUATU
M 4.5 - 2012 Jan 28, VANUATU
M 4.5 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.5 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.5 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.5 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.5 - 2012 Feb 4, VANUATU
M 4.5 - 2012 Feb 6, VANUATU
M 4.5 - 2012 Feb 8, VANUATU
M 4.5 - 2012 Feb 21, VANUATU
M 4.5 - 2012 Mar 8, VANUATU
M 4.5 - 2012 Mar 9, VANUATU
M 4.5 - 2012 Mar 26, VANUATU
M 4.5 - 2012 Apr 13, VANUATU
M 4.5 - 2012 Apr 15, VANUATU
M 4.5 - 2012 Apr 17, VANUATU
M 4.5 - 2012 Apr 20, VANUATU
M 4.5 - 2012 May 21, VANUATU
M 4.5 - 2012 Jun 9, VANUATU
M 4.5 - 2012 Jun 16, VANUATU
M 4.5 - 2012 Jun 19, VANUATU
M 4.5 - 2012 Aug 22, VANUATU
M 4.5 - 2012 Sep 5, VANUATU
M 4.5 - 2012 Oct 21, VANUATU
M 4.5 - 2012 Oct 24, VANUATU
M 4.5 - 2012 Oct 28, VANUATU
M 4.5 - 2012 Nov 13, VANUATU
M 4.5 - 2012 Dec 23, VANUATU
M 4.5 - 2012 Dec 24, VANUATU
M 4.4 - 2012 Jan 15, VANUATU
M 4.4 - 2012 Jan 30, VANUATU REGION
M 4.4 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.4 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.4 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.4 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.4 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.4 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.4 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.4 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.4 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.4 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.4 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.4 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.4 - 2012 Feb 4, VANUATU
M 4.4 - 2012 Feb 4, VANUATU
M 4.4 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 4.4 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 4.4 - 2012 Feb 10, VANUATU
M 4.4 - 2012 Feb 10, VANUATU
M 4.4 - 2012 Mar 9, VANUATU
M 4.4 - 2012 Mar 9, VANUATU
M 4.4 - 2012 Mar 18, VANUATU
M 4.4 - 2012 Apr 16, VANUATU REGION
M 4.4 - 2012 Jul 30, VANUATU
M 4.4 - 2012 Aug 28, VANUATU
M 4.4 - 2012 Aug 29, VANUATU
M 4.4 - 2012 Aug 31, VANUATU REGION
M 4.4 - 2012 Sep 22, VANUATU
M 4.4 - 2012 Sep 23, VANUATU
M 4.4 - 2012 Oct 11, VANUATU
M 4.4 - 2012 Oct 23, VANUATU
M 4.4 - 2012 Nov 28, VANUATU
M 4.3 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.3 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.3 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.3 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.3 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.3 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.3 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.3 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.3 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 4.3 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 4.3 - 2012 Feb 6, VANUATU
M 4.3 - 2012 Feb 13, VANUATU
M 4.3 - 2012 Mar 1, VANUATU
M 4.3 - 2012 Mar 12, VANUATU
M 4.3 - 2012 Mar 23, VANUATU
M 4.3 - 2012 Apr 14, VANUATU
M 4.3 - 2012 Apr 15, VANUATU
M 4.3 - 2012 Apr 15, VANUATU
M 4.3 - 2012 May 1, VANUATU
M 4.3 - 2012 May 22, VANUATU
M 4.3 - 2012 Jun 18, VANUATU REGION
M 4.3 - 2012 Jun 27, VANUATU
M 4.3 - 2012 Jul 17, VANUATU
M 4.3 - 2012 Aug 7, VANUATU
M 4.3 - 2012 Aug 15, VANUATU
M 4.3 - 2012 Aug 27, VANUATU
M 4.3 - 2012 Aug 29, VANUATU
M 4.3 - 2012 Sep 3, VANUATU
M 4.3 - 2012 Oct 4, VANUATU
M 4.3 - 2012 Oct 21, VANUATU
M 4.3 - 2012 Nov 4, VANUATU
M 4.3 - 2012 Nov 5, VANUATU
M 4.3 - 2012 Dec 24, VANUATU
M 4.2 - 2012 Jan 29, VANUATU
M 4.2 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.2 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.2 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.2 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.2 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.2 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.2 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.2 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.2 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.2 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 4.2 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 4.2 - 2012 Feb 6, VANUATU
M 4.2 - 2012 Feb 10, VANUATU
M 4.2 - 2012 Feb 26, VANUATU
M 4.2 - 2012 Apr 24, VANUATU
M 4.2 - 2012 Apr 28, VANUATU
M 4.2 - 2012 Jun 5, VANUATU
M 4.2 - 2012 Jun 6, VANUATU
M 4.2 - 2012 Jul 9, VANUATU
M 4.2 - 2012 Jul 12, VANUATU
M 4.2 - 2012 Aug 2, VANUATU
M 4.2 - 2012 Aug 25, VANUATU
M 4.2 - 2012 Oct 20, VANUATU
M 4.2 - 2012 Oct 21, VANUATU
M 4.2 - 2012 Oct 26, VANUATU
M 4.2 - 2012 Nov 26, VANUATU
M 4.2 - 2012 Dec 5, VANUATU
M 4.2 - 2012 Dec 25, VANUATU
M 4.1 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.1 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4.1 - 2012 Feb 3, VANUATU
M 4.1 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 4.1 - 2012 Feb 10, VANUATU
M 4.1 - 2012 Feb 10, VANUATU
M 4.1 - 2012 Feb 21, VANUATU
M 4.1 - 2012 Mar 31, VANUATU
M 4.1 - 2012 Apr 2, VANUATU
M 4.1 - 2012 Apr 14, VANUATU
M 4.1 - 2012 May 15, VANUATU
M 4.1 - 2012 Jun 9, VANUATU
M 4.1 - 2012 Sep 18, VANUATU
M 4.1 - 2012 Dec 7, VANUATU
M 4.1 - 2012 Dec 24, VANUATU
M 4 - 2012 Jan 13, VANUATU
M 4 - 2012 Feb 2, VANUATU
M 4 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 4 - 2012 Feb 5, VANUATU
M 4 - 2012 Feb 18, VANUATU
M 4 - 2012 Feb 23, VANUATU
M 4 - 2012 Apr 15, VANUATU
M 4 - 2012 Aug 4, VANUATU
M 4 - 2012 Aug 6, VANUATU
M 4 - 2012 Dec 16, VANUATU


Source: U.S. Geological Survey www.usgs.gov


Copyright © 1995-2021 ITA all rights reserved.