تپه کنیز - کوه گرده تاج: Iran

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
تپه کنیز abandoned farm
خانه خواستی populated place
ده مرده populated place
نور خدا populated place
ده محمد populated place
ده کت populated place
امامزاده شاه غیب shrine
اسلام آباد populated place
کچیان populated place
جهان تیغ populated place
محمد خان abandoned populated place
ده نو populated place
مرکز تحقیقات کشاورزی استان بوشهر agricultural facility
ده حسن populated place
ده میر شاه populated place
ده میر شاه populated place
پل شیردل bridge
حسینیه shrine
قدمگاه پیر shrine
جیهه populated place
حاج عباسعلی populated place
ده شهرکی populated place
زیارتگاه امام رضا shrine
احشام محمد حیدر populated place
حسینیه shrine
گندمریز populated place
ابراهیم آباد ruin
سیاه مرد populated place
کنگ ملا عبدالله populated place
تل نقاره camp
ده اسکل populated place
ده طاووس populated place
ده علی حسین populated place
احشام رشیدی populated place
حسینیه shrine
تراب خانی abandoned farm
ده قنبر abandoned populated place
ده حسن populated place
نیم ایستگاه آبشور railroad station
حسین آباد populated place
ده افسری populated place
کوه دو بند ملکی mountain
رودخانه شاهپور stream
کوه قبله mountain
مرکز تحقیقات کشاورزی استان بوشهر agricultural facility
ده علی سارانی populated place
شهرک نیاتک populated place
گرگه populated place
ده ملکی populated place
ده کرم populated place
صفی خانی populated place
تلخ آب abandoned populated place
گردنه چهار کوه pass
دره خانی valley
ده صنعت گل abandoned populated place
ده نظر populated place
ده گل محمد بیگ populated place
ده فخیره populated place
دولت آباد قدیم populated place
احشام زائر محمدی populated place
ده علی حسینا populated place
کوه به مرد mountain
کوه گرد سواروت mountain
قاعدی populated place
ده کول populated place
ده رخشانی populated place
دادشه populated place
زیارتگاه شاه عزیزالله shrine
زیارتگاه پیر غیب shrine
گرداب رمه farm
کرم شاه populated place
مالیچه populated place
خلیج فارس gulf
نور محمد populated place
شیخ ولی tomb
ده بارانی populated place
قلعه کورک populated place
تنگ بالشکند gorge
مزار حسینی populated place
شهرضا populated place
پرزان populated place
کاريز populated place
کرات populated place
اکبر آباد populated place
شاهزاده معصوم shrine
سعید آباد populated place
آب دنگکی locality
جهان آباد abandoned farm
تنگ برکه pass
امامزاده آل کمال shrine
مسجد آل کمال mosque
مسجد جامع mosque
مسن populated place
امامزاده محمد shrine
سه چاه چاه ماری farm
کوه تنگ طلائی mountain
هلو populated place
باغ وحدت orchard
چاه برج ملخ farm
کوه قلعه شیرازی mountain
حسینیه shrine
زیارتگاه پیر بی بی سفیده shrine
ریارتگاه میر خور shrine
کال شلتو intermittent stream
چاه ميروس farm
تپه سفالی hill
قره له abandoned populated place
رضا آباد populated place
جدول نوصف خونی populated place
کوه سیر یزجان mountain
لشگرگاه populated place
رضا آباد populated place
کوه شول mountain
تل کوچک ruin
حسینیه shrine
باغچه جنوبی populated place
خورموجی populated place
چاه احمدی farm
پاسگاه انتظامی تپه سنجدی police post
باغ میرزا mountain
بزنقری populated place
توکل آباد populated place
گردنه کراداشی pass
چشمه سنجدی spring
کال دربند intermittent stream
آسیاب شاه farm
چاه اسماعيل شيبان abandoned farm
پیر حسینی populated place
باباصالحی populated place
کوه نجف آباد mountain
چاه سيدعبدالرحمان abandoned farm
چاه داورپناه abandoned farm
شمس آباد populated place
فيض آباد populated place
میگلی populated place
کوه میمه mountain
سفيدال fort
تل قلاست hill
کوه خنک mountain
میر محمد shrine
قدمگاه آقا شاه بیرم shrine
چاه مشهدی abandoned farm
چاه دادمهدی abandoned farm
کوه آباد populated place
چاه احمد شيخ احمدی abandoned farm
کوه کوهنجان mountain
شاه صفی الدین shrine
کوه اسد آباد mountain
زار احمد locality
آباد populated place
ترعۀ خوران channel
لاتیدان populated place
چاه عطارباشی abandoned farm
چاه حاج موسی آدم پور farm
نصیر آباد farm
شکر آباد abandoned farm
تنگ باریک gorge
آبشیرین corral
ريزه populated place
پی پشت populated place
مراگلو populated place
میان خره farm
چاه شورعزت abandoned farm
رحیم آباد farm
مسجد جامع mosque
حصار سرخ populated place
کوه تنگ حاشی mountain
سياه كوه mountain
سياه كوه mountain
محمود آباد populated place
سنگ طویله farm
کوهنجان populated place
تنگ حاشی area
قلعه نبی fort
نجم آباد farm
خر زهره area
کوه گور خری mountain
مجتمع تولیدی مرغ شهنام farm
مدرسه شهید فیاض school
شاه اسماعیل tomb
رودخانه حله stream
بی بی پنهان tomb
سید منصور tomb
خرگون corral
هورباف farm
شاهزاده ابولحسن shrine
رحمت آباد farm
پاسگاه ژاندارمری سایه خوش police post
چونگان populated place
درگير populated place
گردنه گچ area
علی آباد ملا علی populated place
ساختمان اداری شرکت کشتی سازی خلیج فارس industrial area
شهرو populated place
خ چمران street
گود مکی populated place
موتورخانه های آب مشروب بندرعباس water pumping station
اسماعیل آباد populated place
آقا سید جلیل shrine
تلخ آب بید palm grove
گز پیر camp
حصار اولیا populated place
کوه کلاه رستم mountain
کوه اسب رستم mountain
رود شیرین stream
تلخ آب شیخ palm grove
دولی palm grove
سید نسیمی و سید نصرالدین shrine
امامزاده شاهزاده قاسم shrine
بید زرد سفلی populated place
گچی آباد بالا ruin
کرگ populated place
علی آباد محيط populated place
پیرجک spring
تلمبه آقاجان farm
پاتل بنوبند populated place
مجد آباد populated place
کوه کوشک هزار mountain
هزار populated place
آل غلامی abandoned populated place
فالونک populated place
فخر آباد populated place
زین العابدین shrine
سبهتی populated place
آستانه حضرت ابوالفضل shrine
رودخانه چلپی intermittent stream
کوه کبی hill
چراغ آباد populated place
پشته شهباز populated place
قدمگاه حضرت امیر shrine
شمع جو populated place
گتان locality
سورنی palm grove
ده نو abandoned populated place
سد خاکی شمس آباد dam
زیارتگاه بی بی نور shrine
آگشگ populated place
حامین populated place
هشت بندی دو populated place
شهباز قدیم populated place
گدار شفیع کشته locality
زيارت populated place
سيريك کهنه populated place
سرخ كوه hill
سبز آب populated place
هشت بندی دو populated place
هشت بندی دو populated place
پل مگسی bridge
دوجمیران populated place
قدمگاه حضرت خضر shrine
كوه مبارك populated place
ده مریم farm
سیف الهی populated place
كوه دولاخی mountain
هشت بندی دو populated place
نودر populated place
آبسندویه farm
شمشیر بر farm
چنار توران populated place
پلاس آبادان populated place
کوگز huts
کوگز huts
شير آهن بيشه populated place
دره گیر آب farm
کلو مرغ آزارو populated place
کومبیل populated place
ده شول farm
اشکفتویه farm
رودخانه سرنی stream
بادخوران farm
بید شیرین farm
چشمه ایل درن spring
قدمگاه امام رضا shrine
محمد آباد تزرچ populated place
کلو populated place
مرتضی علی shrine
آردابین abandoned populated place
گنر populated place
کوه میخ سفید mountain
قنات فیروز farm
مورگوسیه farm
زیارت امام حسن shrine
زیارت میر عمر علی shrine
رودخانه فریون intermittent stream
بوجان populated place
حضرت ابوالفضل shrine
حضرت ابوالفضل shrine
درباغ populated place
چهار دهنه abandoned populated place
باباپیرموسی cemetery
چاه صفاری farm
رودخانه زردشت stream
علی آباد farm
قدمگاه امام رضا shrine
دهنو populated place
رودخانه مازاوی stream
خرخشه populated place
بالاگجگ populated place
سنجری populated place
قلایی abandoned farm
قوچان farm
گرشمو populated place
تزرچ populated place
قلعه تزرچ ruin
تپه های چاه حمزه چاه لقون hills
علی آباد farm
سيد آباد ruin
میاندر populated place
پاسفید populated place
میر آباد populated place
شاه آباد farm
زور آباد farm
ده نو abandoned populated place
قدمگاه امام رضا shrine
بابا علم tomb
پامنبر populated place
مغبری populated place
چهل چراغ populated place
قدمگاه حضرت ابو الفضل shrine
کنار ترش populated place
شرکت کرمان کرک industrial area
جوکار شفیع abandoned farm
هنزاف abandoned populated place
شهرک شماره دو populated place
رودخانه نائیز stream
پرپيس populated place
خواجه خیر cemetery
احشام سیدگلستانی farm
برتمب populated place
زیارت سید سلیمان populated place
قلعه دختران populated place
گنبدان abandoned farm
باغ زیبا palm grove
قلعه قاضی populated place
دره هی شا huts
سربجگان abandoned populated place
روضه حرم abandoned populated place
بجکناران populated place
آزادگان populated place
کوه اسپند کنارون mountain
دلاسا populated place
چاه غربال populated place
تو کهور populated place
ولیچی populated place
گوغر populated place
رودخانه کم سور intermittent stream
سرخدان populated place
لرد منجلی populated place
خیر آباد پائین populated place
بنا آباد پائین abandoned populated place
بهکین علیا abandoned populated place
چهل چراغ shrine
شاهزاده زین shrine
بی بی زلیخانی populated place
دهنو abandoned farm
بداغ آباد abandoned farm
شاهزاده حسن shrine
شهینا populated place
دژ مهتابی abandoned populated place
امامزاده میر مهدی shrine
سورسو farm
تل سرخ locality
بجک populated place
سیم کوتاه باغ abandoned populated place
شریف آباد farm
کوه دمر تپه mountain
بهبهان populated place
بدلی populated place
مشهد تشان populated place
ارغون locality
سر طوف populated place
بلوار شهدا street
مهرنجان abandoned farm
شهرک صنعتی اشترجان industrial area
چرگلی populated place
محمدیه abandoned farm
قلعه شازده locality
منچر locality
محمود آباد farm
قلم بلند abandoned farm
کوه پازنان mountain
امامزاده حمزه shrine
بهجت آباد populated place
کوه مند mountain
آب خرزما populated place
مال شیخ populated place
لیکک بهمنی populated place
کفش کنان populated place
دره قانقا گوزه valley
آقبلاغ حسن خان populated place
قلعه سنگی populated place
کوه چفت mountain
کوه خیرورمز mountain
شورجه لاو locality
کریم آباد farm
تقی آباد locality
تقی آباد locality
تخته صفا farm
تخته صفا farm
خرمدشت farm
خرمدشت farm
فتح آباد locality
چاه کنن پائین locality
چاه کنن پائین locality
امامزاده عبد احسین shrine
زیارتگاه مالک shrine
بادکی farm
قنات سردار جنگ farm
کوه پنگ railroad station
چشمه مرغی spring
کوه زنگاری mountain
کوه زنگاری mountain
کوه زنگاری mountain
چشمه سنجید spring
کوه سلاخی mountain
کوه سلاخی mountain
قمشلو fort
کوی انقلاب populated place
احشام احمدی populated place
خلیج فارس gulf
دره زیلی valley
زردكی علیا farm
زردكی علیا farm
دره رنگ رزی valley
کوه پلنگ آباد mountain
مزرعه حاجی آباد farm
مزرعه اکبر آباد farm
دره شومی farm
کوه نسار دربند mountain
کپه پلنگ کوچک locality
کوه کمر پهن mountain
کوه چشمه سنجید mountain
زیارتگاه امام جعفر صادق shrine
رودخانه حله stream
جزیره میانی abandoned populated place
جان علی abandoned populated place
دره آق داش valley
محرزی populated place
مرغک farm
زرد خشوئیه populated place
زاینده رود stream
سه چاه farm
قلعه سرخ fort
چاه کنن بالا locality
کوه سفید قمیشلو mountain
لو populated place
لو populated place
دره قیه بلاغ valley
شور دره valley
حشم حاج حاجی farm
دشتی شبانکاره populated place
قلعه تقی populated place
آبرو populated place
شغاب populated place
کوه برج mountain
کوه قره گونی mountain
کیهانیه populated place
ایستگاه شماره ۳ روپه building
چال داغ mountain
تولکه داغی mountain
کوه چولبان mountain
اشکفت farm
نساء کوه دهک hill
میدان نوح نبی square
بلوار امام street
گارو farm
درنگ populated place
دره هاوت valley
اینچه سلاب stream
فولاد دره سی valley
دره ماران farm
قلعه آقا populated place
امامزاده هاشم shrine
مجتمع آموزشی ایثارگران school
زیارتگاه بی بی زمزم shrine
زیارتگاه شیرعلی shrine
رودخانه دشت پلنگ stream
کوه قرائی mountain
بالابان داغه mountain
شاده خوار farm
رودخانه شور stream
کوه گمشده mountain
گردنه حلاآباد pass
کوه بیدکان mountain
هاردنک populated place
کوه گودران mountain
شور گل reservoir
آبگر reservoir
دره شاهی locality
دره چرکی farm
چم یوسفعلی populated place
قلیجه داغی mountain
مزرعه گلزار farm
سه چاه farm
حاجی آباد abandoned railroad stop
دره محمد حسین valley
قشلاق جوق عليا populated place
چشمه سنگی farm
بر آفتاب farm
کوه گرده تاج mountain


Iran Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.