هلال احمر - عباس آباد: Iran

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
هلال احمر populated place
دانشگاه آزاد college
تل بلند hill
قدمگاه بابا حاضر shrine
جوزوئیه populated place
مقبره سلطان غیب tomb
نیمرو محمودی populated place
احمد خانی farm
میدان فردوسی square
میدان کشاورز square
خیابان طالقانی road
بلوار شهید رجایی road
تونگ farm
شیر کوه mountain
ده قلوئیه farm
چاه گنده populated place
سفید انبار mountain
اسلام آباد populated place
آسیاب جفته farm
ترگز populated place
سیاه mountain
خانم سید علی farm
کیسکان area
رودخانه گدار عربو intermittent stream
پاسگاه امداد جاده ای کفنوئیه police post
بلبلان farm
گود خشک farm
دهنه دره هنزا stream mouth
باغ بزرگ orchard
مهاجر آباد populated place
زیارتگاه دوازده امام shrine
موره گره farm
بورقون farm
کلن آباد populated place
موتور خلاصیها populated place
موتور بهرامی farm
رودخانه آدوری intermittent stream
کوه معصومی mountain
قوچان farm
قالان populated place
رودخانه مراد آباد intermittent stream
سورمندی populated place
قادر آباد farm
دولت آباد populated place
کوه تل میل mountain
هویج populated place
کوه سفید mountains
بر آورد شده populated place
رودخانه ده میرزائی intermittent stream
کوه شیخ یعقوب mountains
نراب populated place
کوه کال چتویه mountains
باغوئیه farm
آب بحری populated place
رودخانه گوین stream
دهنه اردی stream mouth
رودخانه لاله زار stream
کوه معدن mountain
چشمه ماه populated place
کوه قلاد mountain
کوه آهو بره mountain
روسکین locality
باغ سندان orchard
بی زنوئیه populated place
گلی نوئیه populated place
کوه زردان mountain
کوه کنکوئیه mountain
امامزاده سید سلطان احمد shrine
قلعه علیمراد خان fort
کلکوهی camp
مزرعه کوران farm
گدار سربان هوئیه pass
خافكوه populated place
دشت ميوتک plain
محمدآباد abandoned farm
کلاته سملکی farm
ذرتو پائين populated place
مزرعه رضوان populated place
گيشان غربی populated place
کوه قلات mountain
مهرآباد populated place
فارياب گهره populated place
کل کسرو locality
دهنه گزی locality
چاه دهیر populated place
چشمه سیاه درگز spring
کلاته قنبر abandoned farm
معدن صوغان populated place
موتور ٣٧ populated place
چک چک populated place
چاه ملا علی جان abandoned farm
دهان populated place
پاسگاه مرزی چاه گز جنوبی police post
کلاته ضياءالملک farm
آبدشت populated place
مزار آخوند ملا عبدالرحمان grave
حیدر آباد populated place
سر گز دهنو وسطی farm
محمدآباد populated place
سنگ چشمه ٢ populated place
کال چرخوال stream
گچین populated place
ده گوشه populated place
چشمه ايوبی spring
کال اسفاد stream
چوری در abandoned populated place
کاظم آباد populated place
حسن آباد farm
کافر کوه mountain
ماهنوئیه abandoned populated place
مزراکو populated place
گردنه مرزینی locality
موردان populated place
قلعه موئی پائین farm
کرگو farm
تنگ آشوب populated place
کوه سوزویه mountain
سروک farm
زیارت ابو الفضل shrine
شریک آباد populated place
شاریما populated place
کم اوشنا populated place
سر گل farm
مضراب palm grove
مورتوبه abandoned populated place
گدار آب نارو locality
کوه خر دندان mountain
رودخانه حیدری stream
شرکت دامپروری گدار industrial area
قدمگاه امیر المومنین shrine
گلوئیه populated place
قرگتوئیه populated place
پدوم آباد populated place
چور کری populated place
چاه وزان populated place
گود سرخ orchard
کلی تو populated place
رودخانه آب شور stream
گود گاردیال populated place
تياب populated place
گز آزار پائین populated place
قدمگاه حضرت امیر tomb
دهنه گشیز watercourse
اسلام آباد populated place
مزرعه امام populated place
فاریاب گروه ١ populated place
فاریاب گروه ٢ populated place
بید غشم populated place
قلعه سحر ruin
اصبح یک populated place
یشانسخی populated place
بیت یدی populated place
عیله یک populated place
قدیم populated place
ناصر آباد populated place
محمود آباد جیق populated place
البعید یک populated place
البو عزیز populated place
چنیبه یک populated place
عوده populated place
قدمگاه دوازده امام shrine
سرزه خاروگ populated place
قدمگاه شاه محمد shrine
جومحله تالوار populated place
قدمگاه زنده پیر shrine
کوه خسرو خان mountain
خاتون آباد populated place
دیلم جدید populated place
فارسیه دو populated place
ایسین populated place
شیخ حسینی populated place
درتوجان populated place
دبستان کریان school
گجگ علی آباد populated place
امامزاده شعیب shrine
آل بنیس ruin
سید سلمان populated place
سلطان شاه shrine
قدمگاه امام رضا shrine
خماس populated place
ایستگاه راه آهن آهو دشت railroad station
دشت railroad station
عقربلو populated place
مگرنات سه populated place
امامزاده سید حسن shrine
بیت سید حسین فاضلی populated place
ننگ populated place
تومون مشهدی شاهو ruin
كوتك قلات populated place
تبتی populated place
خاور سید خلف populated place
حاج عبد الرضا populated place
سريق ميگونی populated place
کلاتوتیه populated place
كوتك populated place
قلعه نوح abandoned farm
طلارک camp
حاجی آباد populated place
سیاه شیر populated place
محدوده شهر جدید رامشار populated place
قلعه رستم populated place
گلخانی populated place
نودراز populated place
رود شور stream
کانی کوچ کینه spring
منگل populated place
زیارتگاه زين العابدين shrine
لنگك populated place
کانی تالک spring
کانی مروارید spring
زائر محمد farm
شبانکاره populated place
آمیشی farm
مقبرۀ سیدعلی نکی tomb
چاه رمه abandoned populated place
امامزاده جعفر shrine
سید منصور tomb
خير آباد populated place
زاهدان (٢) populated place
حکیم آباد populated place
کوه سفید mountain
لار پائین populated place
رودخانه خرمنه stream
پزم تیاب populated place
بوئی palm grove
سعد آباد populated place
آقا میر هداف tomb
خير آباد populated place
برنطين populated place
پاقلعه كميز populated place
استخر کاس pool
سید باقر شولی tomb
رودخانه دالکی stream
پاسگاه طالب خان police post
امامزاده نوزاد shrine
کلاته محمدی farm
جهانگیرو farm
آذرخش فولاد factory
آبپخش ditch
بی كاه populated place
تلاروک camp
دولت آباد populated place
آزادراه تهران قم road
عسگر آباد چم farm
آقا بیگ populated place
حاجی نعمت farm
رودخانه شورک intermittent stream
شهرک گلخانی populated place
کوه دونخ mountain
چشمه سبز spring
کوه گود زرد mountain
گبولان populated place
علی آباد populated place
علی آباد مردان populated place
قله شیخ عبالرحمان peak
جرافی populated place
سهراب شیخی populated place
کوشکان پائین abandoned populated place
زشک populated place
کوه ایرانبندان mountain
چاه موشی علیا populated place
حاجی باران locality
ده نو پیران populated place
رودخانه گنو stream
رودخانه برو برو intermittent stream
حسن آقه populated place
رودخانه گلمکان stream
كوه نولی mountain
کوه کانی احمد mountain
شهرك امير آباد populated place
سرکز محمد آباد populated place
چرک populated place
دره سلیمان آباد valley
نظام آباد populated place
صفر آباد populated place
کالی farm
زیارت populated place
ده امامی populated place
دریای عمان sea
شهباز خانی populated place
گز انگوری populated place
سلطان سارانی populated place
سه قلعه populated place
پاسگاه سنا رود شمالی police post
پاسگاه ژاندارمری گوردیم police post
خلیج پزم bay
پوزه حسن کرچال peak
کنار تخته populated place
ده عیسی سفلی populated place
ده دلارامی populated place
کوی بندر populated place
ده کندو populated place
ده حسین populated place
جعفر بن populated place
الری populated place
قاسم آباد populated place
چاه بهار populated place
زیارتگاه سید غلام رسول shrine
تخته پل populated place
رنده populated place
كاكلکی populated place
كاكلکی populated place
گل محمد populated place
تره زار farm
كلل سفلی populated place
دور محمد abandoned populated place
ده سنچولی ruin
خاک سفید populated place
شهرک ابراهیم آباد populated place
سارانی populated place
ده بزی populated place
علیخان corral
زیارتگاه ابو الفضل shrine
ده بلوچی populated place
ده درگی populated place
برج یوسف populated place
عالی حسینی populated place
جاه تلخ شمالی populated place
ده حاجی میرزا خان abandoned populated place
ده کارخار populated place
شرکت جهاد توسعه منابع آب factory
ده جانی میلک populated place
ده امیر abandoned populated place
حکیم abandoned populated place
کلوخی populated place
احشام آشور farm
کوه نخا mountain
آب مخک farm
ماه سلیم populated place
کوه شکارگاه mountain
سموک abandoned populated place
سموک abandoned populated place
برواز populated place
آس آباد populated place
زیارتگاه ابو الفضل shrine
ده آجوک abandoned populated place
شیرین سالار جدید populated place
ده عبدالصمد abandoned populated place
آسیاجی populated place
میر شکار populated place
ده خانی عباس سلیمان populated place
ریگ موری populated place
قرقری populated place
کجیر abandoned populated place
مقبره شیخ صابر tomb
آخوندزاده populated place
رودخانه سور stream
ده نو populated place
ده حاتم abandoned populated place
ده دراز locality
جوره populated place
ده جبار populated place
ده حاجی عبدالله populated place
ده ابراهیم populated place
ده میرزا احمد شهرکی populated place
ده قادر ruin
قلعه چاه کوتاه populated place
ده عباس علی populated place
ده بلوچ abandoned populated place
شهرک بنجار populated place
ده غال populated place
ده صفر populated place
زور آباد populated place
ده شیخ بیگ abandoned populated place
کلنگون populated place
ده میرزا علی populated place
کنگ شیر علی populated place
میر عبدالله populated place
ریارتگاه میر خور shrine
شاهزاده اسماعیل shrine
ده لا داد populated place
ده سنجری populated place
تلخ آب populated place
ده مرده populated place
کلات کریم farm
ده فخیره populated place
ده رضا populated place
ده نو populated place
چاه انجیر populated place
صفربیگ populated place
ده قاعد populated place
ده افغان براوی populated place
تراب خانی abandoned farm
ده ساسولی populated place
گردوئیه farm
گرگ populated place
خورشیدی populated place
کا ابراهیمی populated place
زیارتگاه آقای سبز shrine
حسن آباد populated place
ده خداداد رخشانی populated place
تاولوتک علیا corral
پای نال populated place
زار احمد locality
آباد populated place
ده سعید populated place
میر جمال populated place
امامیه populated place
اروئی populated place
چهار قاش abandoned farm
ده صمد نورالله abandoned populated place
دره آردو valley
ناخاه locality
زه روزه ای populated place
ده نمکی populated place
پیرو بنه خل tomb
گرداب طاق farm
دشت درا populated place
برواز abandoned populated place
قلعه کورک populated place
کوه دوازده mountain
دوازده ارغون populated place
ترعه خوران strait
مسجد جامع mosque
حاجی آباد populated place
حسینیه shrine
بی بی شریفه خاتون shrine
جلال آباد abandoned farm
چاه سامانی abandoned farm
مسجد جامع mosque
مسجد ملا اسماعیل mosque
چاه کريم دادی بالا abandoned farm
چاه کريم دادی پائين abandoned farm
چاه گرمه ترابی abandoned farm
چاه شماره ٩ قديم abandoned farm
چاه شماره نه قديم abandoned farm
کوه تنگل mountain
چاه تلخ area
لب بر آفتاب populated place
حاجی آباد populated place
هفت برم بلهزار locality
چشمه بولوقو populated place
رودخانه امامزاده گنجو stream
کوه تارین mountain
احشام محمد حیدر populated place
کله عرب ruin
چاه نقش بندی farm
رودخانه تنگ کبوتری stream
سیر یزجان populated place
گردوئی populated place
گادوی populated place
چاه عيسی آدمپور farm
محمد آباد abandoned farm
داستان آباد populated place
امامزاده ابراهیم shrine
میر شهسوار shrine
علی آباد farm
سر رود populated place
کال تومنه intermittent stream
چاه صادقی بالا abandoned farm
چاه حنفی abandoned farm
سنگر populated place
هرایجان populated place
چاه ملی farm
رودخانه قره آغاج stream
حیدر کشته populated place
کر سرخ farm
قلعه پرتقالیها fort
پشت كوه populated place
چاه جامی abandoned farm
دمیان camp
چاه قيسانی abandoned farm
چاه حاجی کريم دادی abandoned farm
چاه صادقی پائين abandoned farm
کزکی چنه locality
دره بهرامی valley
کال آبغه intermittent stream
چاه اکبرخان abandoned farm
چاه رسول abandoned farm
چاه خرم abandoned farm
عزت آباد farm
کریم آباد farm
حسین آباد abandoned populated place
امامزاده ابراهیم shrine
کودی محمد شل locality
کوه گرد سواروت mountain
دولت آباد ruin
پل بند populated place
کوه شیخ عبود mountain
انگوران ruin
حسین آباد ruin
شاخون populated place
چشمه آب چنار spring
کشت و صنعت نوربخش industrial area
سفید آباد farm
کم تاران spring
خرمایی populated place
کدو populated place
شرکت آجر نقشینه industrial area
حسن آباد farm
گواکوه populated place
محمد حسینی populated place
ده شیب populated place
اکبر آباد populated place
آباده آبگرم populated place
گچی آباد پائین abandoned populated place
حاجی آباد populated place
بیت الهی populated place
اکبر آباد farm
عباس آباد farm


Iran Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.