تینمو علیا - فلکه سر: Iran

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
تینمو علیا populated place
تپه رش populated place
اوغلان مير احمد abandoned populated place
دره قصابخانه valley
كوه قارنی پرتق mountain
رودخانه سیلاب بهار stream
سراب قصلان stream
کوه زرد mountain
سرخ علیجه populated place
شریف آباد populated place
سنگچین populated place
رستم آباد populated place
شور آباد populated place
قوزو جاخ چای stream
یوخاری باغ orchard
كوه بیژنه سر mountain
كوه کول آباد mountain
سراب قروه spring
دره شادی valley
کوه بر آفتاب mountain
حسن آباد populated place
حاجی آباد populated place
ميخوران فرمان فرما populated place
مهدیخان populated place
خشكه مرود سفلى populated place
کانی اشاکله spring
قره بلاغ populated place
سهنله populated place
قمشانه populated place
منبع باشی locality
چشمه کهریر spring
سلطان آباد دره ويران populated place
دره منا valley
كوه میخ رستم mountain
زرین جوب populated place
ده پهلوان populated place
شورزه populated place
کوه زاغه ملکه mountain
ملا ولی populated place
رودخانه قورت دره چای stream
غم طورقه abandoned populated place
کانی چای spring
كوه خورتاب mountain
قاضی خانی populated place
لرخانی populated place
گردکانه سفلی populated place
گردکانه علیا populated place
کانی سید ویس spring
خرم آباد populated place
کوچکینه populated place
خسروآباد populated place
نش بلاغ spring
قورت دره سی valley
پیر سلیمان spring
کانی رشید spring
کانی فتح الله spring
چم سرخ زمین stream
کریم وند populated place
امامراده حیات غیبی shrine
کانی بره توشه spring
کرسوان populated place
کل گدار populated place
جعفر آباد populated place
دره چریش لی valley
دره قصاری valley
نورمحمد populated place
كوه کانی چرمو mountain
کمانۀ ميرزابيگی populated place
هاشم آباد populated place
گردکانه populated place
بالوانه معتمدی populated place
باغ بابا orchard
فیروز آباد abandoned populated place
تازه کند populated place
دهنو populated place
گرگلان populated place
جوب کبود بالا populated place
میدان دره سی valley
کرچن دره valley
رودخانه گردگانیه stream
کانی چای spring
الهياری populated place
كوه بیر mountain
دره امام valley
دره کهریز valley
قره دره valley
چشمه اقا محمد گلی spring
گوگ تپه populated place
كوه پریشان mountain
کنی پر آب spring
مقبره پیرکتان shrine
چماق تپه populated place
دستجرد علیا populated place
کوه دالاخانی mountain
چرمله پائین populated place
کت دره سی valley
رودخانه باریکه stream
صحنه populated place
پریوه سفلی populated place
زیارتگاه امام علی shrine
چم دانیار stream
قشلاق سفلی orchard
کوه سرکه mountain
امرسیجار orchard
چرکس populated place
بیتروان populated place
باوله populated place
بکتر سفلی populated place
دره دربند valley
چغور قشلاق populated place
میرزا آباد populated place
لیقرو دره abandoned farm
تيلكو populated place
دره کرگان چهل امیران valley
امامزاده برجعلی shrine
امامزاده عبدالله shrine
كامشگران populated place
گاوکل سفلی populated place
چم قدیم خان stream
چم اشرف آباد stream
امامزاده حیدر shrine
بید سرخ populated place
ورمغان populated place
قرا دربند populated place
کانی سهیلا orchard
پارک شاهد park
گنجه گون populated place
برد زرد corral
کوه گچ دروازه mountain
دره زنگی valley
دو پر نظری populated place
امامزاده خواجه خضر shrine
رودخانه دلوار آبداری stream
غار نشین abandoned farm
جول آبله locality
شهرک گل زرد ویسی populated place
تلخ آب وزرد populated place
چهاب populated place
امامزاده شاهزاده عبدالله shrine
امامزاده شاه سلطان shrine
شهرک سیاه شیر populated place
کوه دو پر mountain
واحد بهره برداری پازنان ٢ industrial area
پازنان ٢ populated place
بیست منی farm
شهرک شهید چیره نژاد abandoned populated place
تنگ ماغر locality
دره شور valley
دره پیردون valley
امامزاده شاه قاسم shrine
خور غوراب inlet
خور بند اشکی inlet
کوه نریان mountain
شهرک بدر abandoned populated place
سر جوشر آزادی populated place
دره آب انجیر valley
خور عباسعلی inlet
زیارتگاه شاه حمزه shrine
ایستگاه گاز بی بی حکیمه gasfield
امامزاده شاه عبدالله shrine
امامزاده شاه زندان shrine
آجر پزی امید دیلم factory
امامزاده سبز پوشان shrine
ده بیشه وسط abandoned populated place
امامزاده امیر خلیل tomb
تنگ بدیل کوچک pass
امامزاده شاه فضل shrine
لنگیر وسطی populated place
رودخانه دلوار آبداری stream
پس پرسوق تل مورد abandoned farm
برج بمو نی آقا populated place
ابوذر populated place
کارخانه سیمان بهبهان factory
اسلام آباد سنگبری populated place
کتج populated place
کتج populated place
سر سوره populated place
تل گوینه populated place
دره پهن abandoned populated place
تنگ سیمیک gorge
امامزاده حبیب الله shrine
قلعه کعبی populated place
قشلاق تماق آلی populated place
خان محمد populated place
لوله دره populated place
یوشانلو abandoned populated place
خیاو چای stream
خياو populated place
حاجی پنجالو populated place
حاجی احمد populated place
کوه قاشقا بلاغ mountain
آق بلاغ orchard
گوش قیه سی locality
کوه قزل سحران mountain
اوزون چمن area
قره تپه abandoned populated place
دوچی پائین populated place
جلودارلو abandoned populated place
گچیلیک abandoned populated place
امامزاده محمد shrine
قشلاق ماوی populated place
قزل گوشه abandoned populated place
ملا عسگرلو abandoned farm
باعشته populated place
چشمه امیر خان spring
تپه قاراولن hill
رودخانه ناجیار stream
دبستان سنائی school
شهابیل spring
قره گلی lake
کرد کندی populated place
رشته صلوات ridge
سبز populated place
رجعين populated place
تکدام populated place
چناخ بلاغ abandoned populated place
اره سو stream
قشلاق خودونون populated place
سفیدلو spring
شودو دره سی valley
قزل قیه populated place
كلجه populated place
قشلاق بهمش populated place
آق قشلاق populated place
قوری چای populated place
عمران abandoned populated place
قزل تپه hill
تپه اسمه خان hill
چولاقلو populated place
رودخانه آی دوغموش stream
آلوارلو populated place
رودخانه آجی چای intermittent stream
آچاچی populated place
دستگير populated place
مارالی داغ mountain
گورشادی کندی populated place
جمعه لو populated place
چاد قشلاق farm
علیرضا آباد populated place
سنقر آباد populated place
قشلاق سپورگلو populated place
قشلاق موسی بیگلو populated place
پاپرین populated place
مجید آباد populated place
قرحه abandoned populated place
اشلق چائی stream
رشته چهل نور mountain
بولانلیق چائی stream
قرخ بلاغ populated place
پل دختر bridge
نرمیق populated place
گوزدك camp
قشلاق مغانی populated place
قشلاق پدر populated place
قشلاق شاهوردی populated place
زرده ملك populated place
نیگ آباد کوه populated place
توپ قره populated place
کندوان populated place
شیره جین populated place
قره چی پائین populated place
قشلاق حسین جلوداری populated place
قشلاق حاجی بيش populated place
قویجاق populated place
توبنق populated place
مراد علی کندی populated place
قرا زیارت populated place
دونیق populated place
دلی قز populated place
اشلق populated place
باش کند populated place
آونلیق populated place
هند رود stream
مرادلو populated place
شمیل آباد populated place
تولان populated place
قره جه آغل populated place
کرامه populated place
چهار خانوار populated place
آبرس populated place
ورکه سران populated place
حيق populated place
عسگر کندی populated place
قشلاق زینال populated place
قشلاق حاجی populated place
عزيز الله farm
گلیجه یده بلاغ populated place
داش کسن populated place
بنااوران populated place
هفته mountain
زير زمين populated place
مجنده populated place
هیلی ruin
هيبت پائین populated place
قشلاق قراول farm
افشار populated place
آق بلاغ abandoned populated place
بدر داغی mountain
حمد خان کندی locality
هرسبان populated place
باده بستان populated place
کلک populated place
رج آباد populated place
علی آباد section of populated place
خرسان كوه mountain
دره کول abandoned populated place
کوه زونه mountain
لاریزه populated place
خونگه abandoned populated place
كارخانۀ فلان دشت populated place
پاکاهو abandoned populated place
چشمه لی لی abandoned populated place
خو آباد populated place
امامزاده امیر جهان shrine
شهر بازی locality
ویلاهای ماهدشت populated place
كارخانه سفيد كن populated place
تل کسو populated place
کوه کومان mountain
کوه دره مزارسان mountain
کارخانه قند لرستان factory
قلعه قباد abandoned populated place
چم سیدی علیا populated place
بند جوب یک populated place
رودخانه آب باکش stream
کوه چهار دران mountain
چلقورو abandoned populated place
جولائی farm
علی ابن ابیطالب shrine
امامزاده داود shrine
کوه سفره mountain
رودخانه بیاتون stream
اون مله populated place
کوه چال جرجی mountain
میدان populated place
تیشه کن populated place
لته کوه mountain
شیرین چقا abandoned farm
کوه ویدر mountain
شیخان populated place
سیرینجه populated place
بر آفتاب ریروه abandoned populated place
پشت بر سفلی abandoned populated place
قمار خون populated place
دوش abandoned populated place
وزمستان populated place
شرکت بافت و صنعت بروجرد building
جوب نو کبودلر populated place
کول گول abandoned populated place
چاه بلاغ populated place
ورگه abandoned populated place
تنگ هفت railroad station
رودخانه هورو stream
موسى وندی populated place
اسلام آباد abandoned populated place
می تر abandoned populated place
کولیدار abandoned populated place
ازنا area
کوه رگ سریجه mountain
کوه سرد mountain
گولاب بالا populated place
امامزاده عبد الله shrine
خشکه لیوار populated place
سیب بنه پشت populated place
کوه قیه قاباغی mountain
دره چه کلیم valley
قلعه حسین خان abandoned farm
قلعه حمید خان fort
قلعه عبداﷲ خان fort
گزلدره سفلی populated place
شرکت بوبوک corral
پناغزلچه abandoned populated place
دره دربند valley
کوه میخکلی قل mountain
قلعه شرکت fort
رودخانه امامزاده intermittent stream
اردک بلاغی farm
قشلاق abandoned populated place
دره آدینه بلاغی valley
چم سیدی وسطی populated place
چشمه آقبلاغ spring
کوه عالی مانو mountain
گردنه چنگوری pass
قاضی باغی populated place
امامزاده سید صادق shrine
قره محمد populated place
قوشه زاغه mountain
بیدان چای locality
قانقلی چای stream
موزالی populated place
بردبود abandoned populated place
کوه گچی قران mountain
كوه قطار بلاغ mountain
آقزوج populated place
نیم ایستگاه دیزه railroad station
فرودگاه زنجان airport
دبستان بناب school
کوه دربند mountain
قره چای stream
امامزاده سید کاظم shrine
آلا چمن populated place
کهبا populated place
گزخوران populated place
آبکت abandoned populated place
آب در populated place
کوه قراول mountain
کوه کندیری mountain
عباس آباد سفلی populated place
کوه قاطر اوزن mountain
رزقان populated place
زاج کند چای stream
گیلوان populated place
برنیگاه populated place
کوه قره تاط mountain
چاران populated place
رودخانه علالجار stream
شور دره valley
بلاغ تپه سی hill
امامزاده عقيل shrine
امامزاده جواد shrine
اوچ تپه populated place
قره تپه hill
رودخانه خلج stream
چای لاخ باغی farm
قیزجه populated place
کوه اصلانلو mountain
قرمز تپه hill
تپه آت باتان hill
قره بلاغ abandoned farm
کوه ساری قیه mountain
موسی بلاغی spring
كوه بنا رود mountain
سالا رو populated place
میری لار populated place
قرق دره valley
تپه قیرخ دانگ hill
پلی جين populated place
امامزاده جعفر shrine
بیگی کند populated place
كوه گوجه دول mountain
جنگل امیرشته forest
ورشم populated place
امامزاده بابا قبر خانی shrine
کوه برو کوشت mountain
زنگلیله populated place
تنگه سر populated place
الله ده abandoned populated place
رودخانه سیاوه رود stream
كوه صندوق برین mountain
لودی populated place
کهنه نسا populated place
جنگل سنگده forest
بارگاه بین populated place
امیر بگلو populated place
هیجدان populated place
گندم آباد resort
رودخانه بزه وری stream
کومه پشت populated place
رودخانه مفت خونی stream
پاپو پلنگان populated place
جنگل وزورد forest
دیکوله دره valley
رنکینه سر populated place
رزه پشت populated place
چهارران resort
بر کوه populated place
نساگوز populated place
شادول resort
قزبیلی resort
خوادشنه resort
شیروچه پیر populated place
سه کوه سر populated place
رزرستان populated place
سر گل populated place
منبر نسا abandoned populated place
رودخانه بندی stream
رودخانه عمرابند stream
هشتپر populated place
وویل populated place
ونخوار populated place
كوه داره سر mountain
امامزاده حمزه shrine
رشاله راه populated place
انجه populated place
الاش گاهی area
کوه سیاه کش mountain
بالا ده populated place
آلا کری populated place
آلالان قدیم populated place
آرپا چای abandoned farm
میان کوه populated place
ناوان populated place
جنگل کر کوه forest
سلن populated place
پلنگان resort
ویزادل populated place
کشاور populated place
کنده سر populated place
لتره populated place
فلکه سر populated place


Iran Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.