امامزاده علی - علی اکبری: Iran

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
امامزاده علی shrine
کوه کج گلیم mountain
جنگل لیگه چال forest
رودخانه کورکش stream
امام رود shrine
گستان populated place
رودخانه رقنه رو stream
انوش محله دوم populated place
ازنوسر populated place
انزر abandoned populated place
این جیه area
کسبه جان علیا resort
دریاچه نور lake
سی نه هونی resort
ارمه populated place
فلکه ویر populated place
خرملی populated place
کلبند رود stream
سیلا دشت populated place
كوه بند سنگساری mountain
کشکره populated place
سیاه بیشه area
پی کش populated place
کوه سینگبیر mountain
آقا سید ابراهیم shrine
گیلاک قیل resort
جنگل خرملی forest
رودخانه خرملی stream
كوه مریدیش mountain
كوه صادره سر mountain
امبرو پشت area
قره چمن populated place
بلی populated place
خاله اسبیت abandoned populated place
خری دول abandoned populated place
اسبه ریس populated place
گردنه ریزه گدوک pass
كوه استله گوزه mountain
البر کان populated place
كوه والان mountain
ترش ابوزد populated place
بناوی populated place
روشن ده populated place
جنگل چسلی forest
رودخانه گیلوان stream
ریزه گراب locality
سرا دره valley
سرك populated place
میشه چال populated place
داروندل populated place
جنگل شاه رسول forest
قلعه بین populated place
لاکاتشم abandoned populated place
داش دیبی populated place
كوه انجیلنو mountain
بنده زمین populated place
لرزده populated place
نکا کای populated place
خیابان ولیعصر street
خيابان نارمک street
قلعه سلمانیه farm
مسجد استاد مطهری mosque
جاده قم road
روغن اسو factory
بال دره farm
پارك شهر park
خیابان آزادی street
قلعۀ رزكان populated place
مرکز بهداشتی درمانی قدس medical center
کارخانه جنرال factory
مرغداری طباطبائی farm
پاسگاه اروند کنار police post
خوردورق tidal creek
کوه گچان mountain
خورئين populated place
نعمت آباد چار populated place
یاخچی آباد populated place
خور غزلان tidal creek
خیابان خزانه street
کارخانه میرال factory
پاسگاه چغوك police post
خانمی farm
چاه انجیر well
فردوس farm
اکبر آباد farm
شریف آباد populated place
اسماعیل آباد farm
رضوان populated place
عیش آباد farm
کوه پیر انار mountain
رودخانه شور stream
رود شور stream
بید صندل locality
تنگ قارچی gorge
حسین بن علی abandoned farm
کوه دره چالی mountain
گله اول mountain
کوه لادقو mountain
ایستگاه اسپیدان railroad station
رودخانه شور stream
شیر محمدی populated place
کوه عمری mountain
دهکرم populated place
سر تخت locality
تنگ نهر gorge
دی نه orchard
امیر آباد abandoned populated place
علی گرد abandoned farm
کوه قرقره mountain
کارخانه سیمان آباده factory
چاه مقنی farm
گله دوم mountain
خورچان populated place
کوه بند درازه mountain
کوه خروسه mountain
خانه ورز farm
کوه فرخاش mountain
هدایت آباد abandoned farm
کوه هنود mountain
کوه لا تاریکه mountain
انجیربند populated place
تل پره farm
چاه منوچهر خان سه populated place
چاه منوچهر خان ١ populated place
زیارتگاه امیر المؤمنین shrine
مزرعه رضا farm
لهنه بالا populated place
فدك ماربین farm
چاه بو حون well
چاه مسکه well
فیض آباد populated place
جاده کشت و صنعت road
حاجی آباد سنقر farm
هدایت آباد underground irrigation canal
ده بالا abandoned populated place
قطرویه populated place
کوه آسکی mountain
چاه دوم populated place
مزرعه ریز آباد farm
مزرعه نو farm
تله بور hill
کوه بارجی mountain
سر گله abandoned farm
طالقان populated place
مرغون palm grove
رودخانه شور stream
بندک farm
چاه ارگ شماره ١ populated place
قلعه اسماعیل آباد abandoned populated place
کورده populated place
عباس آباد abandoned farm
رهگام populated place
چاه بادام orchard
کوه پرپا mountain
کوه زیارت mountain
رودخانه چشمه پنبه intermittent stream
محدوده کارگاه گچ امید factory
محمد آباد farm
قدمگاه امام رضا shrine
فاضل populated place
چشمه سرخه spring
صادره populated place
لوس abandoned farm
دم دریا locality
رودخانه پاگذاره intermittent stream
زین آباد populated place
تنگ بادی farm
اسلام آباد populated place
شیده populated place
کچو سنگ populated place
کیلاغ کوه mountain
کم لشت populated place
زاد محمود shrine
باغون populated place
کوه چپ روند mountain
دشت جون abandoned farm
دوك populated place
آستانه populated place
ايستگاه زواره railroad station
قلعه محمد علی populated place
آبدوان populated place
کوه سرخ mountain
چاه مهکو populated place
گرو populated place
گردنه ملا آقا بابا pass
کوه شهریاری mountain
مزرعه خان farm
سیان populated place
کوه چک آب mountain
گزستان populated place
شیخ کمال الدین tomb
محدوده شرکت نیک نقش آجر industrial area
کوه سرخه mountain
محمد آباد abandoned farm
زیارتگاه بی بی دختر shrine
رودخانۀ شور stream
چاه گزی populated place
کوه جلالی mountain
رودخانه کر intermittent stream
شیوری abandoned populated place
کوه جوگند mountain
علاء مرودشت populated place
دره بدنه شیر valley
کوه ملک صدرا mountain
ولی آباد farm
مزرعه دخیل farm
آهو گریزان farm
مزرعه مشهدی populated place
تپه های تله یور hill
مزرعه نیسیانی farm
سلیمان آباد populated place
گردنه نمک دان pass
یزد آباد populated place
رجان populated place
شهرك صنعتی سروستان industrial area
قائم آباد abandoned farm
مشکنان populated place
کبریت populated place
دره انجیر quarry
کوه ناغوک mountain
هاشم آباد populated place
حسن آباد abandoned farm
اروجه populated place
تپه تخته کمند hill
عباس آباد abandoned farm
کوه لختی mountain
کوه تنگ آب mountain
چیرمان populated place
زیارتگاه سید خلیل الله shrine
بنو پسبند palm grove
کوه گچ mountain
ده نو خنج populated place
بید شهر populated place
چشمه پیدنه spring
کوه چال سوزی mountain
گهر آباد پایین farm
لاونی farm
ده نو بالا populated place
چاه شور شمالی populated place
آب باد spring
نرگسی populated place
ناچار corral
هموار باغوی شاهنشین area
برکی populated place
کوه کلا سالار mountain
شرکی palm grove
کاروانسرای چک resthouse
دکل صدا و سیما communication center
کهریز camp
مزرعۀ ملا محمد علی farm
ده بالا populated place
تورزن populated place
عباس آباد farm
سلطان محمد shrine
اشکت منه populated place
قلعه بی بی fort
رودخانه شادکام stream
تل خاکی abandoned farm
پاسگاه انتظامی تل تله بیرم police post
مهر آباد populated place
گوی میستان populated place
شاه فیروز shrine
نظام آباد populated place
بزن abandoned populated place
زلزله سنج populated place
چاه قدمان populated place
امامزاده بابا احمد shrine
کوه زرین mountain
فیض آباد farm
دره آبسر غیک valley
شهراب populated place
جوجوییه farm
کوه اشکفت mountain
کوه سهره گنج mountain
قله سبز peak
نهمه populated place
محمد کریم abandoned farm
برستان کوه بزرگ populated place
تنگه میلان gorge
اهل populated place
رودخانه آبدوغی intermittent stream
دران orchard
بید آخون abandoned farm
یحیی آباد populated place
سرخ چشمه spring
علی آباد orchard
دولت آباد farm
سیانک بالا abandoned farm
دره عاشقان valley
کوه تیک پیشک mountain
کارخانه قند اقلید sugar refinery
کوه بنه کلولو mountain
سرد آب locality
زیارتگاه شاه ناصر الدین shrine
کاکولی populated place
مزد آباد پائین abandoned populated place
کوه نرگسان mountain
نو بوستان populated place
امامزاده علی shrine
زیارتگاه پیر علی shrine
مزرعه بالا farm
زراعت populated place
تنگ فلات locality
کلجک علیا populated place
کوش کومور populated place
استارم populated place
جمجمه farm
کاکولی abandoned populated place
دولت آباد populated place
چدرون farm
قدمگاه حضرت خضر shrine
تپه بهبود hill
بسروی populated place
زیارتگاه شیخ عبد الظیم shrine
نجف آباد populated place
گزدان شیخ populated place
چنار populated place
تلو populated place
گزرادون corral
آغین locality
بهبود populated place
رودخانه پلنگ گم intermittent stream
تین جان populated place
کوه چشمه mountain
کوه چاه گنبد mountain
چاه ریگی populated place
بیرم populated place
احمدان farm
رودخانه گهان stream
موسیان populated place
لوتری populated place
زیارتگاه سید کاظم shrine
کندر محمدی populated place
بندو palm grove
سیمائی palm grove
خواجه farm
هرپزه جبل populated place
کوه بن ذاغل mountain
پر مشیگو palm grove
بری palm grove
تنگ نارک farm
براتی abandoned farm
برینان abandoned farm
کردن کره زار populated place
چاه وربند well
مزرعه حاج علی محمد farm
چاه برزگر abandoned farm
امامزاده سید احمد shrine
خنج کوه mountain
تپه چاه چاچیهای رضا خان hill
ميلكی populated place
کت شورکان palm grove
اکبر آباد لاشانه populated place
کوه دریایی mountain
کوه چاه سنگ سفید mountain
امامزاده سید مبارك shrine
چاه دوبرو well
قلعه پشت بند ruin
تنگ فعله area
چاه کپرک farm
آب بیدک farm
کوه جلوگیر mountain
باغ وطن خواه farm
چاه شول باف farm
قلعه گوشه area
موعود farm
امامزاده سلطان حیدر shrine
چاه دهقان abandoned farm
چاه سرخ well
دهنه سر گرو populated place
چاه زیارت populated place
رشگرد populated place
کوه آمدشچی mountain
دروه orchard
کاریان populated place
مکویه populated place
تخته populated place
مکویه populated place
تلمبه رحیمی farm
محمود آباد populated place
زیارتگاه شیخ بهاء الدین shrine
همت آباد abandoned farm
کوه زازی mountain
کوه علا مرودشت mountain
چاه شهید ایرجی abandoned farm
قدرت آباد palm grove
دوازده امام shrine
چاه قلندری farm
تل زرد farm
مور کردی area
باروس camp
چاه اسب farm
چاه رمرو camp
ملا حسینی farm
چاه بیلگون farm
چاه ملا garden
کورکی populated place
کورکی بید زرد locality
قلعه گوشه ruin
ضیاد آباد palm grove
امامیه اول populated place
کدور پائین populated place
کناردان populated place
امامزاده سلطان غیب shrine
کوه گاشار mountain
رودخانه طغر intermittent stream
کوه سرخ mountain
امامزاده سید قاسم shrine
قلعه مبارکه abandoned populated place
کوه دهکویه mountain
تنگه ورا populated place
ملائی populated place
چاه احمدی ها well
شمس آباد populated place
شیخ عارف shrine
غلور آباد populated place
شور آباد فهرج palm grove
باقر آباد populated place
اسحاق آباد farm
قلعه کهنه populated place
دهکویه populated place
گود زورو populated place
موردی populated place
چاه فدك یک farm
چاه صاحب الزمان populated place
گود گیوه sheepfold
کوتک پائین populated place
کوری farm
آونجیر populated place
رحمت آباد abandoned farm
نعمت آباد populated place
شرکت تعاونی معدنی صد و نه آباده industrial area
امامزاده شاه مرد خدا shrine
زیارتگاه شیخ دانیال shrine
موغار populated place
جعفر آباد populated place
امیریه populated place
دهنوی عباس آباد populated place
جوادیه زید آباد populated place
شریک آباد populated place
مینا populated place
کوه کند حسینی mountain
حسین آباد populated place
خاتون آباد populated place
مقبره حاجی سید باقر موسوی tomb
خان باقی abandoned farm
تنگ هنا locality
قره کنار populated place
دوتومته کوه mountain
کوه لنگه آسیائی mountain
کمالی populated place
برج معاز populated place
الله آباد مستوفی populated place
کوه دنگ mountain
یوسف آباد populated place
عباسیه populated place
چراغ سوز populated place
ده نو populated place
رودخانه دگسک intermittent stream
لورا شکنجن abandoned populated place
کوچاو populated place
برک ماهی abandoned populated place
چشمه بادامی spring
چشمه ماری spring
معدن چیکابو abandoned mine
سید صالح shrine
بنود abandoned populated place
چاه حوض well
قلمدان populated place
حوض آقا محمد pool
قلعه خلف fort
تپه های رباط hills
رودخانه رباط intermittent stream
کوه پاگدار mountain
گزوند populated place
ابراهيم آباد destroyed populated place
مظفری populated place
کماسیج populated place
زیارتگاه شاه نجف shrine
باب انار populated place
تنگ ریز populated place
کوه سپیدار mountains
گردو چوب پائین farm
مقبره سید حمزه tomb
آواز populated place
اسدآباد populated place
علی آباد populated place
شارده populated place
رودخانه باز intermittent stream
تلمبه دقی farm
مندگاری پائین farm
احمد آباد populated place
بید ترگاه camp
شهرك میان رود populated place
زارچوئیه farm
معادن چینی چاه سوار آغا mine
کوه سياه mountain
کوه سیاه mountain
رودخانه چاه چوچو stream
علی اکبری populated place


Iran Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.