بالا بازيار - گنجهئی: Iran

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
بالا بازيار populated place
ازرودسر populated place
سيد كلا populated place
سراب گردان populated place
سنگ بن populated place
سمندك populated place
سالدوز كلای بالا populated place
مزرعۀ زينل farm
رود بار كلا populated place
حسن آباد farm
امير آباد farm
تاج الدوله populated place
شور آب سر populated place
شايب كلا populated place
شريف آباد populated place
شهنه كل populated place
شاه كلا populated place
سيد زين العابدين populated place
بندلا populated place
آكرد populated place
ولا populated place
نقارچی محله populated place
ندافخيل populated place
نجار populated place
موزی گله populated place
موسى خيل populated place
مقری كلا populated place
ملا محله populated place
صدر آباد farm
سفيد رود stream
قاجار خيل populated place
قادی كلای ارطه populated place
قصاب كلا populated place
پائين دامير populated place
يورسياه كلا محله populated place
وسطى كلا populated place
ورمتون populated place
ورندان populated place
ويتله populated place
متكه populated place
ماهفروز محلۀ بالا populated place
مصير محلۀ بالا populated place
تل نار populated place
ميان ديو كلا populated place
پست populated place
سيلهسر populated place
كوه مرق mountain
ملك آباد populated place
كوكان populated place
كرد آباد populated place
كاوالان populated place
كوه خستك mountain
خلت آباد populated place
كهه ruin
هلی درهسی stream
حلت آباد populated place
سقرجوق populated place
سعد آباد populated place
ساريجه چائی stream
قرمز چشمه populated place
قره بلاغ populated place
قلعۀ شفيخان populated place
آودلان عليا populated place
گوجه گل populated place
فسنجان populated place
فريدون آباد populated place
ابراهيم آباد populated place
دودكش populated place
كوه دو هرادران mountain
اشتريه populated place
پرسمه populated place
استوج populated place
عراقيه populated place
قشلاق قويوجاق populated place
همت آباد populated place
جوب تاشان populated place
جهاد سازندگی populated place
ويسی populated place
وليوند populated place
زمين چالسنگو area
ينگه امام ruin
رودخانۀ سولقان stream
شيروان populated place
دولتمند populated place
گشور سفلى populated place
تخت شاه populated place
شريفاباد پائين populated place
قلاته populated place
گل بسر populated place
ابراهيم خانی populated place
آفتاب populated place
مرالی populated place
ملهربيگ populated place
خاكئ شكر آباد populated place
گويژۀ وسطى populated place
بايچه باغ populated place
گل گورا populated place
پير عليداد populated place
سولابن populated place
چشمۀ شاه stream
كوه شاداب mountain
اوه پلنگ populated place
كال قره حجن spring
لاله باغ populated place
لاله باغ populated place
امير آباد populated place
فلج populated place
قشلاق مرشون populated place
گوينج populated place
كوه نشا mountain
سر رودبار populated place
قشلاق عزيز آباد populated place
قشلاق امير آباد populated place
مزرعۀ موقت صادق خان farm
پشتۀ ماژين populated place
خانهای پاپی populated place
پياتا populated place
مزرعۀ شهردارئ دهلران farm
تاقانبای پتكه populated place
بلوچ آباد populated place
كورۀ صدف populated place
ليل آباد populated place
آرام نرو بالا populated place
گلو كند populated place
املاك populated place
رئيس الدين farm
سنگی populated place
مزرعۀ ترخا farm
دندان سياهی populated place
تورهقان populated place
وزيری populated place
شفتستان populated place
طزنج populated place
خرسوئيه populated place
گنجك populated place
چشمۀ تارمهر spring
چهار جودون populated place
بوجورو farm
مزرعۀ كورغلی farm
آمحسن populated place
مزرعۀ سيدا farm
مزرعۀ طالب farm
مزرعۀ ءاجی علی اكبر خان farm
بندر كج populated place
زور populated place
خور سهرو inlet
خور سهرو inlet
آب كاسه populated place
ءسن آباد farm
علی آباد farm
عباس آباد farm
عباس آباد farm
مزرعۀ علی farm
لاي راه farm
جميله populated place
خورميز پائين populated place
خسكك populated place
همت آباد farm
هنزا populated place
گودالك farm
دشت كولكان plain
خور كوه مبارك inlet
خوشگيرو populated place
ده چهار راه سليمان populated place
دم تنگ سوسن populated place
نبوت populated place
باقر آباد farm
صالحی farm
احشام محمد ئيدری populated place
تل مرغ populated place
منج پائين populated place
منج پائين populated place
ميرزا غلام علی populated place
بيريشول populated place
حسين آباد populated place
تل سياه hill
تلهای دنبه دوك hills
بر روز ruin
چهل گزی farm
اكبر باقر farm
نقيبی farm
دم هوائی populated place
درۀ گرگ علی ravine
دو لنگ populated place
دره گرو populated place
درگپو populated place
آب گرمك ميانی populated place
ينديل آخوند populated place
تمب بلوچی populated place
خزر آباد populated place
كوه كشار mountain
تمدن غلامحسن farm
بوستان كوچك populated place
بن سنجان populated place
دره سر آنجيلی farm
دره خلو farm
چيتاوه farm
ده كهنه populated place
كنار بند كاظم populated place
تابستان نشين populated place
هزيم populated place
برد سيسه populated place
باغ تيلكو populated place
بادنگان بالا populated place
بازلی farm
برد پهنی farm
آشور پاشور populated place
مزرعۀ سيب مدان camp
كوه لك سياه mountain
كوه لهرو populated place
دم چنار وسط populated place
اشكفت سياه populated place
اشكفت populated place
كوه تنگتی populated place
تنگ شتر ريز populated place
تنگ گلوگان populated place
قدمگاه شيخ امير عباس shrine
قدمگاه شاه قلام حيدر shrine
مزرعۀ كندال farm
گل زردی farm
گر كلاغ نشين farm
منصوراباد پائين populated place
كهن populated place
كدوكار populated place
مادوان بالا populated place
ميان تنگان populated place
بنی هاشم populated place
ليراب populated place
آب گرم abandoned populated place
كوه خون mountain
كوه كلنگ mountain
آب كارون stream
رودخانۀ خرسان stream
رودخانۀ خرسان stream
خير خواجه populated place
كرم populated place
خشكه كلال stream
رود خشكه كلال stream
خنجين populated place
خميسی populated place
كوه كركره mountain
رودخانۀ خاك بتيه stream
كرخنكان populated place
كره سر populated place
رود كريم آباد stream
كريم آباد رود stream
كوچك populated place
كوه كورا بلاغ mountains
خجه انور populated place
خواجه انور populated place
كهنوش populated place
كوه نوش populated place
كخدان populated place
كوخدان populated place
درۀ گوگانك ravine
كوكونك populated place
كوكانك populated place
آب كوفی stream
كيا كلا populated place
خويه بالا populated place
خيه populated place
كهگيلويه و بوير اهمدی first-order administrative division
خی populated place
خرمشاه populated place
خير آباد populated place
كرديله populated place
كردوان populated place
كوه خانۀ نياز mountain
كوه خانۀ نياز mountain
كرجار populated place
خانۀ اميران populated place
خليجئ پائين populated place
كوه كاركنان mountains
استان كردستان first-order administrative division
خوزران populated place
خورزان populated place
چم زيار كرجو stream
كلنجان populated place
كوه كلار mountain
خورتاب رود populated place
خور ماله ridge
خارزار populated place
كوه خزر زنده mountain
خان دوز populated place
خان ببن populated place
خزر ابد كزبت populated place
كريم آباد خاكی populated place
گيلان populated place
رءس جبرين point
جبرين island
يلرد populated place
كرف بالا populated place
كالاته populated place
يزد خاست stream
كمردار populated place
استان يلام first-order administrative division
كلواري بالا populated place
كلوارت عليا populated place
كوه كمانشكان mountain
كالوس بالا populated place
كلوسا populated place
كاهيدان قريب شاهی populated place
كاهيدان populated place
كوه خر پشت mountain
كهريز جمال populated place
كهدوئيه populated place
آب خركس stream
كاظم آباد populated place
كزج populated place
كيان بر آفتاب populated place
كوه جاشير كش mountain
جاروی پائين populated place
جاروی عليا populated place
يوك populated place
هوشوت populated place
خوگان populated place
كوه خوديان mountain
كمرود populated place
كوه كمر جهازی mountain
كالمند كوه mountain
رود حسن سفلى populated place
كوه كهار بزرگ mountain
كهنك populated place
كهنوج populated place
كهنو mountain
جام خانه populated place
كوير railroad station
گرت سلت دسرت desert
جلين بالا populated place
جمالكه populated place
گرديجان populated place
كوندج populated place
كترا populated place
ده ديوان populated place
كنار ترشان populated place
كنر ترشن populated place
هوره populated place
كتل هنگی pass
خنستان populated place
خولی populated place
كوه خسرو كش pass
ينچه populated place
كلاتۀ ری populated place
كفسان populated place
خسرو بگ populated place
خسرو بك populated place
خره سياه populated place
كوه خرونه mountain
كمال آباد farm
كاج populated place
كل گه populated place
كدخدا ملوس populated place
خرازان populated place
خرازان populated place
خرانق populated place
دجم populated place
مركز بارگيرئ جزيرۀ خارك oil pipeline terminal
جان آباد populated place
گل سفيد populated place
گل سفيد populated place
گل درۀ عليا populated place
كامل آباد populated place
خرمم كند populated place
كمك سفلى populated place
كوه كمازان mountain
گيو populated place
گير populated place
كنارك populated place
كنرك بالا populated place
كوه كلك mountains
كوه هرا mountain
كوه حمزه علی mountain
كچ كوه peak
آب جونقان intermittent stream
اب جونقان intermittent stream
جونقان intermittent stream
گرگز populated place
گدار گورگر pass
گدار گوك pass
گوراچين populated place
جن آباد populated place
جهان آباد populated place
حبيب آباد populated place
جلاليه populated place
گل زرد populated place
گليجه populated place
كنگر farm
كندوان pass
كندی خوری populated place
گل گل گراوندی populated place
هيدره populated place
حيدره قازی خان populated place
حيدر آباد populated place
هيدراباد وسط populated place
هيران populated place
هيك populated place
رودخانۀ حرم آباد stream
كوه حرم آباد hill
كلاتۀ رشم populated place
جوباده populated place
جوزوئيه farm
حسن آباد farm
جلالاباد نو populated place
جگان populated place
فيروزان populated place
گوشه بال populated place
گوشۀ گاپله populated place
گلال بدر stream
جعفراباد پائين populated place
گلگشتان populated place
كانی سفيد populated place
كلار آباد populated place
كوه هلن mountain
كبير آباد populated place
چونويه populated place
جوخواست abandoned populated place
علياباد پشته populated place
چغا آسياب populated place
جروقان populated place
جوروغن populated place
جور populated place
كوه گولفرج mountain
گچه داغ mountains
حسناباد شورين populated place
حاجی علی بيگ populated place
حاجياباد پائين populated place
ميلاب populated place
دهنۀ گرگن stream
استر آباد region
ده هاج اسماعيل populated place
كوير حاج علی قلی desert
حجاج populated place
گليان populated place
چاه گرگ well
گشكوه populated place
حسين آباد populated place
گردنۀ گوچكس pass
حالی آخوند populated place
كوه هله تك mountain
حسين آباد populated place
هرميزان populated place
هرمزك farm
گوراب پائين farm
حاجيتو populated place
امامزاده هاشم shrine
هفت تن tomb
كوه گوميه mountain
هوزيان populated place
حوزيون populated place
هوزيان populated place
حوز ميان طاق ruin
حاجی قوش populated place
گواندر populated place
هاجی آباد populated place
هفت هر populated place
حوز هفت فرسخ water tank
هوروك populated place
هودر populated place
حسيناباد سركان populated place
حسين آباد populated place
هرت كلا populated place
حسيناباد قاسم خان populated place
كوه حميده خاتون mountain
هزار شاه populated place
هشاه populated place
هامانه populated place
هاجيلار داغ mountain
حسن آباد populated place
كوه گرگونك mountain
حاجی آباد populated place
هاجی آباد populated place
هفت تهل populated place
هفتادر populated place
كوه هفت آدمين mountain
صفياباد قنات نو populated place
حسينيه populated place
گل دره populated place
حاجی آباد populated place
هادی آباد populated place
فگيره populated place
حسين آباد populated place
حسين آباد populated place
حسين آباد populated place
فلاحاباد پائين populated place
ابراهيم آباد populated place
هلول populated place
امامزاده حليمه خاتون shrine
حاسان بزرگ populated place
حسرتان populated place
حسن هندوئی populated place
گرم آب پائين populated place
گرم آب populated place
پي كل گراب populated place
گرم اب populated place
گوزلان populated place
گوزلان populated place
قصبه populated place
فريدون populated place
فريدون populated place
گنجهئی populated place


Iran Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.