باغ ایچی - گداری نو دژ - Geographical Names, map, geographic coordinates

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Country Feature class
باغ ایچی Iran farm
کوه تله وار Iran mountain
چشمه بوگله Iran spring
چیچکلی Iran farm
قره تپه Iran farm
قشلاق حاج رمضانی Iran populated place
آب سرده سه سک Iran populated place
دره سه سک Iran valley
گمری Iran abandoned populated place
مزرعه میراتون Iran farm
کوه دو چوت Iran mountain
دره دو چوت Iran valley
دره چاه Iran valley
دار کبود Iran farm
قارابلاغ Iran farm
مسیم بلاغی Iran farm
دره کمری Iran farm
نمره تپه Iran farm
گورچه گلی Iran farm
دره لگه Iran valley
کوه دزبر Iran mountain
دره کاد علی Iran valley
رزدر Iran resort
نی بدر Iran resort
دره دره Iran valley
مزرعه سه راه Iran farm
مزرعه گوجه Iran farm
ساریه خاتون Iran shrine
تنگ تیرنا Iran pass
کوه بند برگ Iran slope
چشمه بی بی ناز Iran spring
سد خاکی شهید رجبی Iran dam
قارلوق Iran populated place
كوه قره توپراق Iran mountain
كوه قره گونی Iran mountain
پيری بیک Iran populated place
چشمه امام بلاغی Iran locality
کوه قوتورلار Iran mountain
کوه قزه قاچلو Iran mountain
کوه گوی داغ Iran mountain
یان بلاغی Iran farm
فارسچين Iran populated place
کوه سر تقیه Iran mountain
آلدره Iran farm
دره یاستیورد Iran valley
دربند اژدر آباد Iran farm
دره غازانلو Iran valley
شلوار Iran abandoned farm
كوه قراول خانه Iran mountain
کوه امام بلاغی Iran mountain
قره بلاغ Iran farm
عباس آباد Iran farm
دره شور لوح Iran valley
دره قرمزی لر Iran valley
زكان Iran populated place
قره بلاغی Iran farm
کشخانه Iran farm
امامزاده قاسم Iran shrine
میدان شهدا Iran square
قره قیه Iran populated place
خادم لو Iran farm
دره صادق Iran valley
كوه زمان خان Iran mountain
چشمه شیرین بلاغ Iran spring
خواجه حصاری Iran populated place
پالاس Iran populated place
چوبر Iran populated place
بداب Iran populated place
کافر که Iran populated place
دارنه پشته Iran populated place
کوه قارا قیه Iran mountain
امام دره سی Iran valley
پنجعلی بلاغی Iran farm
كوه غراغی Iran mountain
امامزاده ابراهیم Iran shrine
کوه بلبل دینگار Iran mountain
بلک Iran populated place
گلدیان Iran populated place
فلیده Iran populated place
فتلک Iran abandoned farm
برگه سرا Iran populated place
اسطلخ زیر Iran populated place
لیسم Iran populated place
کاظم محله Iran populated place
اردوگاه تربیتی شهید رجائی Iran camp
پل چوپان Iran resort
پشت سرا Iran populated place
آقا محله Iran populated place
رودخانه رودبار Iran stream
شوه رود Iran stream
توروشم Iran abandoned populated place
امامزاده حمزه و یعقوب Iran shrine
یول دره سی Iran farm
آقچه قيه Iran abandoned populated place
تاوه داغ Iran ridge
اجمله Iran populated place
دارستان Iran populated place
لارسر Iran populated place
کوتمجان Iran populated place
مبارک آباد Iran populated place
بشم Iran populated place
آبکنار Iran populated place
كوه لیکلی داش Iran mountain
عثماوندان Iran populated place
رودخانه ماسوله Iran stream
ورکنگرا Iran populated place
دال چای Iran farm
تپه داش کسن Iran hill
کوه قارا قیه Iran mountain
دره آدم اولن Iran valley
جمال آباد حلاج Iran populated place
داک دره Iran populated place
کلنگستان Iran populated place
زیکسار Iran populated place
پیر ده Iran populated place
دوبخش Iran populated place
اباتر Iran populated place
خلج Iran farm
شرکت کشت و صنعت سیبستان Iran building
پیر ده Iran populated place
کتمجان معتمد Iran populated place
لاکتار سرا Iran populated place
کوه تاخ تاخ Iran mountain
کوه قاره قیه Iran mountain
منصور آباد Iran locality
کوه منصور آباد Iran mountain
بالا کبته Iran populated place
دبستان شهناز Iran school
ده گرد Iran populated place
کاره Iran populated place
شنبه بازار Iran populated place
نو ده مرخال Iran populated place
نو ده پسیخان Iran populated place
یاستی چمن Iran farm
لختکه Iran populated place
اومندان Iran populated place
لش مر زمخ Iran populated place
بابا سوگلی Iran farm
دال زمی لر Iran abandoned farm
اشاغی باغ Iran farm
کوه دوزاکمر Iran mountain
رودبار کوهپایه پائین Iran populated place
امامزاده طاهر Iran shrine
کوه نهر آب Iran mountain
چاله سرا Iran populated place
پشت مسار Iran populated place
زیده سرا Iran populated place
کوه بند خمباراجی Iran mountain
جنگل سیاه کوه Iran forest
نیلاژ Iran populated place
امامزاده زید الکبیر Iran shrine
گربه کوچک Iran populated place
پیش ده Iran populated place
میر محله Iran populated place
شارم Iran populated place
گیلی بلنگا Iran populated place
گیلی بلنگا Iran populated place
کوه گیلی بلنگا Iran mountain
کوه هچه Iran mountain
میلک Iran abandoned farm
ساغران پائین Iran abandoned populated place
کوه زجخانی Iran mountain
مير خوان بالا Iran populated place
کوه درگاژیه Iran mountain
جنگل برنا Iran forest
برزوخندان Iran populated place
شیخ محله پائین Iran populated place
جی جی Iran farm
مش صفی گلی Iran farm
میدان خاتم الانبیأ Iran square
شرکت کیانچرخ Iran building
پامسار Iran populated place
دزدک Iran populated place
ماف محله Iran populated place
گوشی لوندان Iran populated place
دزدین Iran populated place
کجله رود Iran stream
اشیلا Iran populated place
باسکمروار Iran populated place
سیاه مکان Iran locality
گالش خلیل Iran populated place
آشاقی بلاغ Iran farm
آشاقی گلی بلاغ Iran farm
ساری بلاغی Iran farm
سنگ بیجار Iran populated place
سرابستان Iran populated place
نو ده Iran populated place
بلگور Iran populated place
بلگور Iran populated place
جنگل سی فسان Iran forest
رباف Iran populated place
عبدل باتان Iran abandoned populated place
قرمز دره Iran valley
تپه داش لی گونی Iran hill
دره آق بلاغ Iran valley
ینکی کندی Iran populated place
رودخانه منجیل Iran stream
کوه استلخ بار Iran mountain
گاون Iran populated place
خشکنودهان Iran populated place
راسته کنار Iran populated place
سسمس Iran populated place
غازده Iran populated place
احمد سر گوراب Iran populated place
مجار Iran abandoned farm
گشت Iran populated place
انار کوه Iran mountain
رود پیش Iran populated place
خرم بیشه Iran populated place
امامزاده سید خدیجه Iran shrine
زیده سرا Iran populated place
کمامردخ Iran populated place
اشکالان Iran populated place
کوه گوره گاه Iran mountain
ممندن Iran populated place
کوه دیده بان گاه Iran mountain
کوه ملک محمد Iran mountain
باغچه دالی Iran farm
شینگل Iran populated place
خمباراجی Iran populated place
زر کلام Iran populated place
جاده کنار Iran populated place
ارده جان Iran populated place
ارده رود کنار Iran populated place
کلفت Iran populated place
رودبار چیره Iran populated place
ارده رود کنار Iran populated place
پشه محله Iran populated place
اتور سرا Iran populated place
امامزاده سید ابراهیم Iran shrine
ایده لی Iran farm
دره زنباخلو Iran valley
گیلوان چای Iran stream
راسته کنار Iran populated place
خود بچر Iran populated place
کلیمان بالا دست Iran populated place
قلم باغ Iran populated place
جنگل سیاه کش Iran forest
جنگل رستم کوه Iran forest
شفت Iran populated place
شاخان Iran populated place
رودخانه پیش روبار Iran stream
هاتچه قیه Iran farm
لزدر Iran farm
کوه دو اولن Iran mountain
رودخانه زیر گچ Iran intermittent stream
آق زوج چای Iran stream
ویایه Iran populated place
طلا بر Iran populated place
تنیان Iran populated place
ویرمه Iran populated place
اسطلخ زیر Iran populated place
عثماوندان Iran populated place
دزدک Iran populated place
رزین دول Iran populated place
سرابستان Iran populated place
سیاه بیل محله Iran populated place
تازه آباد Iran populated place
زنبه داغ Iran mountain
پير زاغه Iran railroad stop
آقجه كند Iran populated place
کوه شفت Iran mountain
رودخانه قلعه دنه Iran stream
چکوسر Iran populated place
ساری بلاغ Iran farm
رودخانه خر رود Iran stream
یال زمان Iran populated place
سیاه دول Iran populated place
مهدی محله Iran populated place
مهدی محله Iran populated place
بجرا Iran populated place
ماشاتوک Iran populated place
سیاه مرد Iran populated place
شاه نشین Iran populated place
سیاه خاله Iran populated place
دریای خزر Iran sea
نیت گلی Iran farm
درگويز Iran abandoned farm
کوه مزدچال Iran mountain
خمچال Iran mountain
کله سر Iran populated place
امامزاده صالح Iran shrine
قلم گوده بزرگ Iran area
مودگان Iran populated place
گرما کش Iran populated place
کوه انار Iran mountain
کرد محله Iran populated place
قزل دره Iran valley
دره علی بلاغی Iran valley
کسنی چال Iran populated place
سید سالتانه Iran populated place
گرمخاخی Iran populated place
میر محل Iran populated place
لوحه سرا Iran populated place
ماکلوان Iran populated place
چاف رود Iran stream
گیسوم بالا Iran populated place
ینگجه حسین آباد Iran abandoned populated place
سیاه مزگی Iran populated place
صیقلان Iran populated place
نهزم Iran populated place
چوبر Iran populated place
شیلات Iran populated place
سیاه درویشان Iran populated place
جنگل پیر سرا Iran forest
رودخانه آوه Iran stream
کرهستان Iran populated place
چلمه سرا Iran populated place
میله سرا Iran populated place
پلنگ دره Iran populated place
فیه چال Iran populated place
سیمبر خاله Iran populated place
کوچک کمسار Iran populated place
کله سر Iran populated place
خسرو آباد Iran populated place
کوتمجان Iran populated place
روشنده Iran populated place
کلیمان پائین Iran populated place
زمی اجز Iran farm
زاج كان بالا Iran populated place
اسپید خانی Iran populated place
بودیان Iran populated place
جنگل اره سان Iran forest
مته خانی Iran populated place
دره داش بلاغی Iran valley
کوه جوم شیت Iran mountain
لاکه Iran populated place
مسجد پیش Iran populated place
گوشی لوندان Iran populated place
کیشه خانی Iran populated place
میدلی باغی Iran farm
قلعه کوه Iran mountain
همواران Iran populated place
مژدهه بالا Iran populated place
پاشا رود Iran stream
سوته Iran populated place
چلخوار Iran populated place
بیوک قیه Iran mountain
دره ککستان Iran valley
کوه قطور قیه Iran mountain
ارالق داغ Iran hill
معادن گچ کیسه جین Iran mine
هیدج Iran populated place
نصر آباد Iran farm
پشد نیلاژ Iran populated place
پلنگ سرا Iran populated place
حیدر آلات Iran populated place
گوراب لشاوندان Iran populated place
یکه برون Iran farm
قانشار داغ Iran area
كوه بیه خان Iran mountain
زیارتگاه شاه اسماعیل Iran shrine
محمد آباد Iran populated place
ناصر آباد سفلی Iran populated place
شریف آباد Iran populated place
ندل گار Iran island
کوه کلات Iran mountain
زمین سیاه Iran farm
کوه سر گلمان Iran mountain
لای سرداب Iran intermittent stream
نارکان Iran abandoned populated place
چاه انجیر لرده کوه Iran camp
مورتو Iran farm
دوکوه Iran populated place
زیارت سیدمحمد Iran tomb
قطب آباد گهره Iran populated place
جنت آباد Iran populated place
سنگ لکی Iran abandoned populated place
رودخانه باغ کنار Iran stream
چاه بحرینی Iran well
ده پاکو سفلی Iran farm
ده کاکو سفلی Iran farm
وکیل آباد Iran populated place
سفته Iran populated place
زیارتگاه شاه ولایت Iran shrine
چاه کنده Iran populated place
چاه بید Iran populated place
زیارتگاه پیر زید Iran shrine
کوه چاه له Iran mountain
کوه چاه بید Iran mountain
رود پهن Iran populated place
باغ ایرین Iran populated place
مشتک Iran populated place
امر الهی Iran populated place
هزارتا Iran populated place
قدمگاه حضرت علی Iran shrine
قدمگاه حضرت امیر Iran shrine
پای کوه کافری Iran populated place
نظامند Iran populated place
پاسگاه گل ورده Iran police post
قدمگاه حضرت علی Iran shrine
قدمگاه امیر المومنین Iran shrine
قدمگاه حضرت علی Iran shrine
تنگ گرمونو Iran populated place
قدمگاه حضرت ابو الفضل Iran shrine
گرز نو Iran populated place
کوه پره پی کش Iran mountain
سرخر Iran populated place
نو کار Iran populated place
پاگنار Iran abandoned populated place
قدمگاه حضرت امیر Iran shrine
پشت پر Iran populated place
کازگون Iran populated place
کوه چاه درآب Iran mountain
سرچاهان Iran populated place
جلال کشته Iran populated place
پشته چاهو Iran populated place
گوست کم انبارو Iran populated place
قدمگاه زاد محمود Iran shrine
کرت آباد Iran populated place
چشمه بيده Iran populated place
هواران Iran populated place
کوه بلاغ Iran mountain
طاقستان Iran populated place
رود شوشک Iran stream
کال کفتار Iran stream
ناندر بالا Iran populated place
کوه اردکول Iran mountain
چاه علی خانی Iran populated place
سر تنگ کل کرته Iran populated place
قدمگاه حضرت ابو الفضل Iran shrine
جغدر کوچک Iran populated place
کوه آهنگران Iran mountains
جمالوئیه Iran populated place
رود رباط Iran stream
قدرت آباد Iran farm
آشكارا Iran farm
تل بست آب گرم Iran hill
چیل آباد Iran populated place
کله شور Iran corral
لای گزان چاه میر Iran populated place
کوه لای گزان Iran mountain
رودخانه سر گوسگ Iran intermittent stream
گردنه تاوه Iran pass
قدمگاه مرتضی علی Iran shrine
زیارتگاه حضرت امیر Iran shrine
مردویه Iran palm grove
کوه پی سرخ Iran mountain
کلاته سيدون Iran farm
چرمه Iran palm grove
چاه سرد دره Iran stream
چاه قوراتی Iran abandoned populated place
درگان Iran abandoned populated place
کال سرخ Iran stream
رود زاغزار Iran stream
کمادو Iran farm
دره خونيک Iran valley
چشمه هل مولو Iran spring
اميرآباد Iran abandoned farm
کلاغ خان Iran farm
سه پستان Iran farm
خسرو آباد Iran populated place
چاه گنده Iran populated place
چاه عبد الحسین Iran well
شقرود Iran populated place
تی درویه Iran orchard
درمین Iran farm
کلیان Iran populated place
دهسرد Iran populated place
چشمه رومی Iran farm
جبل بامو Iran mountain
گدار نوغا Iran populated place
آب بادی Iran populated place
آب بادی Iran populated place
کوه دهنو Iran mountain
کوه سفید Iran mountain
معدن دشتبانی Iran abandoned mine
گیجوئیه Iran populated place
امامزاده شاه محمود Iran shrine
کوتک Iran populated place
بابید علیا Iran populated place
سر گل تاج آباد Iran farm
کوه تمنگ Iran mountain
کوه تمنگ Iran mountain
چاه زیارت Iran farm
کوچونکری Iran populated place
گرگان Iran populated place
جوبادام Iran populated place
سیرونو Iran abandoned farm
خاک پیرزن Iran locality
باغ بابائی Iran populated place
سیرینوئیه Iran populated place
قلندری Iran populated place
پاگدار Iran populated place
محمد آباد Iran populated place
کل آباد Iran farm
سبزان Iran populated place
سید آباد بالا Iran populated place
مراد آباد Iran populated place
معدن قل قلو Iran mine
دره بمی Iran camp
کوندول Iran farm
بیگ لوری Iran populated place
قدمگاه امام جعفر Iran shrine
کمینگاه Iran populated place
نیش پلنگ Iran farm
سفید مور Iran abandoned populated place
تل حرا Iran camp
کلدان Iran populated place
گداری نو دژ Iran populated place


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.