Wu Bay - Wu-chih-shan Shan-mo - Geographical Names, map, geographic coordinates

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Country Feature class
Wu Bay Papua New Guinea bay
Wu Ch'i China stream
Wu Ch'i Taiwan stream
Wu Ch'iao Taiwan bridge
Wu Chau Tong Hong Kong populated place
Wu Chiang China stream
Wu Chiang China stream
Wu Chiang China stream
Wu Chiao China rock
Wu Chiao Taiwan rock
Wu Chu Mongolia wall
Wu Ciao Taiwan bridge
Wu He China stream
Wu He China stream
Wu Ho China stream
Wu Hsi Ch'iao Taiwan bridge
Wu Hsi Nan-an T'i Taiwan levee
Wu Hsi Nan-an T'i-fang Taiwan levee
Wu Hsi Taiwan stream
Wu Hsia China gorge
Wu Hsien China third-order administrative division
Wu Hsu China islands
Wu Hsu China island
Wu Jiang China stream
Wu Jiao China reef
Wu Jiao China reef
Wu ka-i- Cuni Afghanistan mountain
Wu Kai Sha Hong Kong locality
Wu Kau Tang Hong Kong populated place
Wu Kiang China stream
Wu Kiang China stream
Wu Kiang China stream
Wu Kiang China stream
Wu Kwai Sha Tsui Hong Kong cape
Wu Kwai Sha Hong Kong locality
Wu Lei Kiu Hong Kong populated place
Wu Lei Tau Hong Kong populated place
Wu Ling China mountain
Wu Nga Lok Yeung Hong Kong populated place
Wu Qiao Taiwan bridge
Wu River China stream
Wu River Liberia stream
Wu Shan China hill
Wu Shan China mountain
Wu Shan China mountain
Wu Shan China mountains
Wu Shan Taiwan hill
Wu Shan Taiwan peak
Wu Shan Taiwan peak
Wu Shan Taiwan peak
Wu Shan Taiwan mountains
Wu Shan Taiwan peak
Wu Shan Taiwan hill
Wu Shan-mo China mountains
Wu Shan-t'ou Shan Taiwan hill
Wu Shan-t'ou Taiwan mountain
Wu Shan-t'ou Taiwan hill
Wu Shek Kok Hong Kong populated place
Wu Shui China stream
Wu Shui China stream
Wu Shui China stream
Wu Shui China stream
Wu Shui China stream
Wu Si Ciao Taiwan bridge
Wu Si Nan'an Difang Taiwan levee
Wu Uk Hong Kong populated place
Wu Xi Nan'an Difang Taiwan levee
Wu Xi Qiao Taiwan bridge
Wu Xi China stream
Wu Xia China gorge
Wu Xian China third-order administrative division
Wu Yeung Chau Pai Hong Kong rock
Wu Yeung Chau Hong Kong island
Wu Ying Pai Hong Kong reef
Wu Yu China island
Wu Yu China island
Wu Yu China island
Wu Yu China islands
Wu Yu China island
Wu Yu China island
Wu'ai China populated place
Wu'aiwan China populated place
Wu'an Gong Taiwan temple
Wu'an Gong Taiwan temple
Wu'an Shi China third-order administrative division
Wu'an Xian China third-order administrative division
Wu'an China island
Wu'an China populated place
Wu'an China populated place
Wu'an China populated place
Wu'an China seat of a third-order administrative division
Wu'an China populated place
Wu'anchang China populated place
Wu'anji China populated place
Wu'anwei China populated place
Wu'anzhen China seat of a third-order administrative division
Wu'ao China populated place
Wu'ao China populated place
Wu'ao China populated place
Wu'er China populated place
Wu'ercun China populated place
Wu'ershen China populated place
Wu'ertugaole China populated place
Wu'ertuoboha Shan Taiwan peak
Wu'ertuoboha Si Taiwan stream
Wu'ertuoboha Xi Taiwan stream
Wu'teet Federated States of Micronesia island
Wu'tei Shan China mountains
Wu Liberia stream
Wu-a Ch'i Taiwan stream
Wu-a Hsi Taiwan stream
Wu-a-tsai Hsi Taiwan stream
Wu-an Hsien China third-order administrative division
Wu-an Kung Taiwan temple
Wu-an Kung Taiwan temple
Wu-an-ch'eng-kuan China populated place
Wu-an-chi China populated place
Wu-an-hsien China populated place
Wu-an-yen China populated place
Wu-ao China populated place
Wu-ch'a-kou China populated place
Wu-ch'a-kou Taiwan populated place
Wu-ch'a-lun Shan Taiwan peak
Wu-ch'ang Ch'iao Taiwan bridge
Wu-ch'ang Hsien China third-order administrative division
Wu-ch'ang Hsien China third-order administrative division
Wu-ch'ang Kuo-hsiao Taiwan school
Wu-ch'ang China populated place
Wu-ch'ang Taiwan populated place
Wu-ch'ang-ao China populated place
Wu-ch'ang-chen China populated place
Wu-ch'ang-hsi Taiwan populated place
Wu-ch'ang-hsien China populated place
Wu-ch'ang-hsien China populated place
Wu-ch'ang-hsien China populated place
Wu-ch'ang-sheng China section of populated place
Wu-ch'ang-shih China section of populated place
Wu-ch'ang-t'ing China populated place
Wu-ch'en-ho China populated place
Wu-ch'eng Ch'iao Taiwan bridge
Wu-ch'eng Erh-hao Ch'iao Taiwan bridge
Wu-ch'eng Hsien China third-order administrative division
Wu-ch'eng I-hao Ch'iao Taiwan bridge
Wu-ch'eng Kuo-hsiao Taiwan school
Wu-ch'eng Shan Taiwan peak
Wu-ch'eng China populated place
Wu-ch'eng Taiwan populated place
Wu-ch'eng Taiwan populated place
Wu-ch'eng Taiwan populated place
Wu-ch'eng-chen China populated place
Wu-ch'eng-chen China populated place
Wu-ch'eng-chi China populated place
Wu-ch'eng-hsien China populated place
Wu-ch'eng-hsien China populated place
Wu-ch'eng-k'ou Taiwan populated place
Wu-ch'eng-ts'un China populated place
Wu-ch'eng-ts'un China populated place
Wu-ch'i Chen Taiwan administrative division
Wu-ch'i Chiang China stream
Wu-ch'i Chiang Taiwan harbor
Wu-ch'i Chiangi China stream
Wu-ch'i Hsien China third-order administrative division
Wu-ch'i Hsien China third-order administrative division
Wu-ch'i Kang Taiwan harbor
Wu-ch'i Yu-kang Taiwan harbor
Wu-ch'i China populated place
Wu-ch'i China populated place
Wu-ch'i China populated place
Wu-ch'i Taiwan populated place
Wu-ch'i Taiwan administrative division
Wu-ch'i-ch'iao China populated place
Wu-ch'i-chen China populated place
Wu-ch'i-chen China populated place
Wu-ch'i-chen China populated place
Wu-ch'i-chen Taiwan populated place
Wu-ch'i-chieh Taiwan populated place
Wu-ch'i-ha Hsi Taiwan stream
Wu-ch'i-ho China populated place
Wu-ch'i-hsien China populated place
Wu-ch'i-k'eng Taiwan populated place
Wu-ch'i-kou Taiwan populated place
Wu-ch'i-na Taiwan populated place
Wu-ch'i-na-she Taiwan populated place
Wu-ch'i-pu Taiwan populated place
Wu-ch'i-pu-la-t'an-she Taiwan populated place
Wu-ch'i-t'an Taiwan populated place
Wu-ch'i-t'an Taiwan populated place
Wu-ch'i-t'an Taiwan populated place
Wu-ch'ia Hsien China third-order administrative division
Wu-ch'ia China populated place
Wu-ch'ia China populated place
Wu-ch'ia-ch'eng China populated place
Wu-ch'ia-hsien China populated place
Wu-ch'ia-hsien China populated place
Wu-ch'iang Hsien China third-order administrative division
Wu-ch'iang China populated place
Wu-ch'iang China populated place
Wu-ch'iang China populated place
Wu-ch'iang China populated place
Wu-ch'iang-ch'eng China populated place
Wu-ch'iang-hsien China populated place
Wu-ch'iang-hsien China populated place
Wu-ch'iao Hsien China third-order administrative division
Wu-ch'iao Ling China mountains
Wu-ch'iao China populated place
Wu-ch'iao China populated place
Wu-ch'iao China populated place
Wu-ch'iao Taiwan populated place
Wu-ch'iao-ho China populated place
Wu-ch'iao-hsien China populated place
Wu-ch'ien-li Taiwan populated place
Wu-ch'ih Shan China island
Wu-ch'ih China populated place
Wu-ch'ih-pieh-li Shan-k'ou Tajikistan pass
Wu-ch'ing Ch'iao Taiwan bridge
Wu-ch'ing Hsien China third-order administrative division
Wu-ch'ing China populated place
Wu-ch'ing China populated place
Wu-ch'ing-hsien China populated place
Wu-ch'ing-hsien China populated place
Wu-ch'iu Hsu Taiwan island
Wu-ch'iu Yu Taiwan island
Wu-ch'iu China populated place
Wu-ch'iu-chen China populated place
Wu-ch'u Ch'iao Taiwan bridge
Wu-ch'u Salt evaporator Taiwan salt area
Wu-ch'u Yen-ch'ang Taiwan salt area
Wu-ch'u China populated place
Wu-ch'u China populated place
Wu-ch'u-chen China populated place
Wu-ch'u-ts'un China populated place
Wu-ch'u-wan China populated place
Wu-ch'uan Hsien China third-order administrative division
Wu-ch'uan Hsien China third-order administrative division
Wu-ch'uan Hsien China third-order administrative division
Wu-ch'uan Kuo-chung Taiwan school
Wu-ch'uan Kuo-hsiao Taiwan school
Wu-ch'uan Kuo-hsiao Taiwan school
Wu-ch'uan Levee Taiwan levee
Wu-ch'uan Li Taiwan administrative division
Wu-ch'uan T'i-fang Taiwan levee
Wu-ch'uan Ts'un Taiwan administrative division
Wu-ch'uan China populated place
Wu-ch'uan China populated place
Wu-ch'uan Taiwan populated place
Wu-ch'uan Taiwan administrative division
Wu-ch'uan Taiwan populated place
Wu-ch'uan Taiwan administrative division
Wu-ch'uan-an China populated place
Wu-ch'uan-ch'eng Taiwan populated place
Wu-ch'uan-ch'eng Taiwan populated place
Wu-ch'uan-chiu-chih China populated place
Wu-ch'uan-hsien China populated place
Wu-ch'uan-hsien China populated place
Wu-ch'uan-hsien China populated place
Wu-ch'uan-ku-chih China populated place
Wu-ch'uan-liu Ch'iao Taiwan bridge
Wu-ch'uan-liu Ch'iao Taiwan bridge
Wu-ch'uan-t'ou Taiwan populated place
Wu-ch'uan-ts'un Taiwan populated place
Wu-ch'ung Ch'iao Taiwan bridge
Wu-ch'ung Hsi Taiwan stream
Wu-ch'ung-ch'i Shan Taiwan peak
Wu-ch'ung-hsi Shan Taiwan peak
Wu-ch'ung-hsi Taiwan populated place
Wu-ch'ung-t'ou Taiwan populated place
Wu-chai Hsien China third-order administrative division
Wu-chai China populated place
Wu-chai China seat of a third-order administrative division
Wu-chai China populated place
Wu-chai China populated place
Wu-chai-hsien China seat of a third-order administrative division
Wu-chan China populated place
Wu-chan China populated place
Wu-chan China populated place
Wu-chan-chih China populated place
Wu-chan-hu Taiwan populated place
Wu-chang China populated place
Wu-chang-li Taiwan populated place
Wu-chao Shan Taiwan hill
Wu-chao China populated place
Wu-chao-lun Shan Taiwan mountain
Wu-chao-lun Taiwan populated place
Wu-chen China populated place
Wu-chen China populated place
Wu-chen China populated place
Wu-chen China populated place
Wu-chen Taiwan populated place
Wu-chen-liao Taiwan populated place
Wu-cheng-chen China populated place
Wu-chi Hsien China third-order administrative division
Wu-chi China seat of a third-order administrative division
Wu-chi China populated place
Wu-chi China populated place
Wu-chi China populated place
Wu-chi China populated place
Wu-chi China populated place
Wu-chi China populated place
Wu-chi China populated place
Wu-chi China populated place
Wu-chi China populated place
Wu-chi China populated place
Wu-chi-ch'eng-kuan China populated place
Wu-chi-chen China populated place
Wu-chi-hsien China populated place
Wu-chi-liao Taiwan populated place
Wu-chi-mi China populated place
Wu-chi-mi-ho China populated place
Wu-chi-t'ai Shan Mongolia mountains
Wu-chi-wu China populated place
Wu-chia Chiao-liu-tao Taiwan road junction
Wu-chia Fishing Harbor Taiwan harbor
Wu-chia Garden Taiwan garden
Wu-chia Ho China stream
Wu-chia Ho China stream
Wu-chia Hsin-ts'un Taiwan housing development
Wu-chia Hua-yuan Taiwan garden
Wu-chia Hua-yuan-mu Taiwan garden
Wu-chia Kuo-chung Taiwan school
Wu-chia Kuo-hsiao Taiwan school
Wu-chia Pien-tien-so Taiwan building
Wu-chia Sui-tao Taiwan road tunnel
Wu-chia Suspension Bridge Taiwan bridge
Wu-chia Tiao-ch'iao Taiwan bridge
Wu-chia Tunnel Taiwan road tunnel
Wu-chia Yu-kang Taiwan harbor
Wu-chia China populated place
Wu-chia China populated place
Wu-chia China seat of a third-order administrative division
Wu-chia China populated place
Wu-chia China populated place
Wu-chia China populated place
Wu-chia Taiwan section of populated place
Wu-chia Taiwan section of populated place
Wu-chia Taiwan populated place
Wu-chia Taiwan populated place
Wu-chia Taiwan populated place
Wu-chia-ch'iao China populated place
Wu-chia-ch'uan China populated place
Wu-chia-ch'uan China populated place
Wu-chia-chan China populated place
Wu-chia-chan-ts'un China populated place
Wu-chia-chi China populated place
Wu-chia-chi China populated place
Wu-chia-chia-nan Shan Taiwan peak
Wu-chia-chiao China populated place
Wu-chia-chieh China populated place
Wu-chia-chiu-fang China populated place
Wu-chia-chuang China populated place
Wu-chia-chuang China populated place
Wu-chia-chuang China populated place
Wu-chia-chuang China populated place
Wu-chia-chuang China populated place
Wu-chia-chuang China populated place
Wu-chia-chuang China populated place
Wu-chia-chuang China populated place
Wu-chia-chuang China populated place
Wu-chia-chuang Taiwan populated place
Wu-chia-erh Taiwan populated place
Wu-chia-ho China populated place
Wu-chia-hsiao-chi China populated place
Wu-chia-hsu China populated place
Wu-chia-k'eng Taiwan populated place
Wu-chia-kang China populated place
Wu-chia-kou China populated place
Wu-chia-kou China populated place
Wu-chia-ling China populated place
Wu-chia-liu Taiwan populated place
Wu-chia-lung China populated place
Wu-chia-ma-ying China populated place
Wu-chia-mao China populated place
Wu-chia-p'o China populated place
Wu-chia-p'o Taiwan populated place
Wu-chia-p'u China populated place
Wu-chia-p'u China populated place
Wu-chia-p'u China populated place
Wu-chia-pa China populated place
Wu-chia-pang China populated place
Wu-chia-pang China populated place
Wu-chia-pao China populated place
Wu-chia-peng Shan Taiwan peak
Wu-chia-pu China populated place
Wu-chia-pu Taiwan populated place
Wu-chia-shan-hsia China populated place
Wu-chia-shih China populated place
Wu-chia-shih Taiwan populated place
Wu-chia-t'an China populated place
Wu-chia-t'ang China populated place
Wu-chia-t'un China populated place
Wu-chia-ta China populated place
Wu-chia-ta-tien China populated place
Wu-chia-tai China populated place
Wu-chia-ti Taiwan populated place
Wu-chia-tien China populated place
Wu-chia-tien China populated place
Wu-chia-tien China populated place
Wu-chia-tien China populated place
Wu-chia-ts'un Taiwan section of populated place
Wu-chia-tu China populated place
Wu-chia-tun-chen China populated place
Wu-chia-tzu China populated place
Wu-chia-wan China populated place
Wu-chia-wan China populated place
Wu-chia-wan China populated place
Wu-chia-wan China populated place
Wu-chia-wei China populated place
Wu-chia-wei Taiwan populated place
Wu-chia-wei Taiwan populated place
Wu-chia-yao China populated place
Wu-chia-yao China populated place
Wu-chia-yao China populated place
Wu-chia-yao China railroad station
Wu-chia-yao-tu China populated place
Wu-chia-yao-tu China populated place
Wu-chia-ying China populated place
Wu-chia-yu China populated place
Wu-chia-yuan-tzu China populated place
Wu-chiang Ch'iao Taiwan bridge
Wu-chiang Ch'iao Taiwan bridge
Wu-chiang Hsien China third-order administrative division
Wu-chiang Kuo-hsiao Taiwan school
Wu-chiang China populated place
Wu-chiang China populated place
Wu-chiang China populated place
Wu-chiang China populated place
Wu-chiang China seat of a third-order administrative division
Wu-chiang Taiwan populated place
Wu-chiang Taiwan populated place
Wu-chiang Taiwan populated place
Wu-chiang-ch'u Taiwan populated place
Wu-chiang-chen China populated place
Wu-chiang-ching China populated place
Wu-chiang-k'ou China populated place
Wu-chiang-k'ou-chi China populated place
Wu-chiang-p'u China populated place
Wu-chiang-ts'un Taiwan populated place
Wu-chiang-ts'un Taiwan populated place
Wu-chiang-ts'un Taiwan populated place
Wu-chiang-tu China populated place
Wu-chiao-ping Fen-yuan Taiwan hospital
Wu-chiao-ping Hospital Branch Taiwan hospital
Wu-chiao-sung Taiwan populated place
Wu-chiao-sung Taiwan populated place
Wu-chiao-t'an Taiwan populated place
Wu-chieh Hsiang Taiwan administrative division
Wu-chieh Kuo-chung Taiwan school
Wu-chieh Kuo-hsiao Taiwan school
Wu-chieh Levee Taiwan levee
Wu-chieh P'ai-shui-chih-hsien Taiwan canal
Wu-chieh P'ai-shui-kan-hsien Taiwan canal
Wu-chieh Reservoir Taiwan reservoir
Wu-chieh Shui-k'u Taiwan reservoir
Wu-chieh Shui-pa Taiwan dam
Wu-chieh T'i-fang Taiwan levee
Wu-chieh Tao China island
Wu-chieh Taiwan populated place
Wu-chieh Taiwan populated place
Wu-chieh Taiwan populated place
Wu-chieh Taiwan administrative division
Wu-chieh-ch'iao China populated place
Wu-chieh-chuang Taiwan populated place
Wu-chieh-she Taiwan populated place
Wu-chieh-ts'un Taiwan populated place
Wu-chieh-yueh Shan Taiwan peak
Wu-chieh-yueh Taiwan peak
Wu-chien Taiwan populated place
Wu-chien Taiwan populated place
Wu-chien Taiwan populated place
Wu-chien Taiwan populated place
Wu-chien Taiwan populated place
Wu-chien-liao Taiwan populated place
Wu-chien-liao Taiwan populated place
Wu-chien-lien Shan Taiwan hill
Wu-chien-ts'o Ch'iao Taiwan bridge
Wu-chien-ts'o Taiwan farm
Wu-chien-ts'o Taiwan populated place
Wu-chien-ts'o Taiwan populated place
Wu-chien-ts'o Taiwan populated place
Wu-chien-ts'o Taiwan populated place
Wu-chien-ts'o Taiwan populated place
Wu-chien-ts'o Taiwan populated place
Wu-chien-wu Taiwan populated place
Wu-chih Hsien China third-order administrative division
Wu-chih Shan Kuo-chun Shih-fan Kung-mu Taiwan cemetery
Wu-chih Shan China mountain
Wu-chih Shan China mountain
Wu-chih Shan China mountains
Wu-chih Shan Taiwan mountain
Wu-chih Shan Taiwan mountain
Wu-chih Shan Taiwan peak
Wu-chih Shan Taiwan mountain
Wu-chih China populated place
Wu-chih China populated place
Wu-chih-ao China populated place
Wu-chih-k'eng China populated place
Wu-chih-liao Taiwan populated place
Wu-chih-liao Taiwan populated place
Wu-chih-liao Taiwan populated place
Wu-chih-pu Taiwan populated place
Wu-chih-shan Shan-mo China mountains


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.