Yu Ban - Yu-feng - Geographical Names, map, geographic coordinates

Yu Ban - Yu-feng - Geographical Names, map, geographic coordinates

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Country Feature class
Yu Ban Vietnam populated place
Yu Ch'i China stream
Yu Ch'i China stream
Yu Ch'iao Taiwan bridge
Yu Ch'iao Taiwan bridge
Yu Chiang China stream
Yu Chiang China stream
Yu Chiang China stream
Yu Chiang China stream
Yu Chiang China stream
Yu Ciao Taiwan bridge
Yu Ciao Taiwan bridge
Yu Dai Vietnam populated place
Yu He China stream
Yu He China stream
Yu Ho China stream
Yu Ho China stream
Yu Ho China canal
Yu Hsi China stream
Yu Hsien China third-order administrative division
Yu Hsien China third-order administrative division
Yu Hsien China third-order administrative division
Yu Hsien China third-order administrative division
Yu Hu China lake
Yu I Congo, Democratic Republic of the populated place
Yu II Congo, Democratic Republic of the populated place
Yu Jiang China stream
Yu Jiang China stream
Yu Jiao China island
Yu Khari-ye `Ud Aghaj Iran farm
Yu Khun Ethiopia slope
Yu Ki China stream
Yu Kiang China stream
Yu Kiang China stream
Yu Kou-tzu China stream
Yu Liet Vietnam populated place
Yu Ling China mountains
Yu Pai China reef
Yu Qiao Taiwan bridge
Yu Qiao Taiwan bridge
Yu River Burma stream
Yu River Burma stream
Yu Shan Ch'ien-feng Taiwan peak
Yu Shan Hsi-feng Taiwan peak
Yu Shan Hsiao-nan-shan Taiwan peak
Yu Shan Nan-feng Taiwan peak
Yu Shan Nanfeng Taiwan peak
Yu Shan Nanfong Taiwan peak
Yu Shan Pei-feng Taiwan mountain
Yu Shan Pei-pei Feng Taiwan peak
Yu Shan Siaonanshan Taiwan peak
Yu Shan Tung-feng Taiwan peak
Yu Shan Tung-hsiao-nan-shan Taiwan peak
Yu Shan Xiaonanshan Taiwan peak
Yu Shan China mountain
Yu Shan China mountain
Yu Shan China mountain
Yu Shan China mountains
Yu Shan China island
Yu Shan China mountain
Yu Shan China mountain
Yu Shan Taiwan mountain
Yu Shan Taiwan peak
Yu Shan Taiwan mountain
Yu Shan Taiwan peak
Yu Shan Taiwan peak
Yu Shan Taiwan peak
Yu Shan Taiwan peak
Yu Shui China stream
Yu Shui China stream
Yu Sima Japan island
Yu Suen Garden United States Park
Yu Xian China third-order administrative division
Yu Xian China third-order administrative division
Yu Xian China third-order administrative division
Yu Ze Japan islands
Yu'-ao China populated place
Yu'an Gong Taiwan temple
Yu'an Qu China third-order administrative division
Yu'an Qu China third-order administrative division
Yu'an Qu China third-order administrative division
Yu'an Qu China third-order administrative division
Yu'an Qu China third-order administrative division
Yu'an Qu China third-order administrative division
Yu'an China populated place
Yu'an China populated place
Yu'anwei China populated place
Yu'ao China populated place
Yu'ao China populated place
Yu'ao China populated place
Yu'ao Taiwan populated place
Yu'aokou China populated place
Yu'ch'ol-li North Korea populated place
Yu'en Shan Taiwan peak
Yu'en Shan Taiwan peak
Yu'er China populated place
Yu'erba China populated place
Yu'ercun China populated place
Yu'erjian China populated place
Yu'erjie China populated place
Yu'erping China populated place
Yu'erquan China populated place
Yu'ershan China populated place
Yu'erya China populated place
Yu'ia Creek Papua New Guinea stream
Yu'wakupa Papua New Guinea populated place
Yu Burkina Faso populated place
Yu China seat of a third-order administrative division
Yu China populated place
Yu China seat of a third-order administrative division
Yu China populated place
Yu Congo, Democratic Republic of the populated place
Yu Japan populated place
Yu Japan populated place
Yu Japan populated place
Yu-ai Ling-yuan Taiwan cemetery
Yu-an Kung Taiwan temple
Yu-an Men China gate
Yu-an Shan Taiwan peak
Yu-an T'i Taiwan levee
Yu-an T'i-fang Taiwan levee
Yu-an T'i-fang Taiwan levee
Yu-an-ko-lin Ho China stream
Yu-ao Yu-kang Taiwan harbor
Yu-ao Taiwan rock
Yu-ao Taiwan populated place
Yu-ch'a-hsia Taiwan populated place
Yu-ch'a-yuan Taiwan populated place
Yu-ch'ang Ch'aio Taiwan bridge
Yu-ch'ang Kuo-hsiao Taiwan school
Yu-ch'ang Quarry Taiwan quarry
Yu-ch'ang Shih-k'uang Taiwan quarry
Yu-ch'ang Ta-ch'iao Taiwan bridge
Yu-ch'ang Taiwan populated place
Yu-ch'ang Taiwan populated place
Yu-ch'ao-k'eng Taiwan populated place
Yu-ch'e Ch'iao Taiwan bridge
Yu-ch'e Ch'iao Taiwan bridge
Yu-ch'e Ch'iao Taiwan bridge
Yu-ch'e Hsi Taiwan stream
Yu-ch'e Hsi Taiwan stream
Yu-ch'e Kuo-hsiao Taiwan school
Yu-ch'e Ts'un Taiwan administrative division
Yu-ch'e Taiwan populated place
Yu-ch'e Taiwan populated place
Yu-ch'e Taiwan populated place
Yu-ch'e Taiwan populated place
Yu-ch'e Taiwan administrative division
Yu-ch'e Taiwan triangulation station
Yu-ch'e Taiwan triangulation station
Yu-ch'e Taiwan populated place
Yu-ch'e Taiwan populated place
Yu-ch'e-ch'iao China populated place
Yu-ch'e-chiang Taiwan populated place
Yu-ch'e-chuang Taiwan populated place
Yu-ch'e-hsing Taiwan populated place
Yu-ch'e-k'eng Ch'iao Taiwan bridge
Yu-ch'e-k'eng Taiwan populated place
Yu-ch'e-k'eng Taiwan populated place
Yu-ch'e-k'eng Taiwan populated place
Yu-ch'e-k'eng Taiwan stream
Yu-ch'e-k'eng Taiwan populated place
Yu-ch'e-k'ou Taiwan populated place
Yu-ch'e-k'ou Taiwan populated place
Yu-ch'e-kang Taiwan populated place
Yu-ch'e-kou Taiwan populated place
Yu-ch'e-liao Taiwan populated place
Yu-ch'e-p'o Taiwan populated place
Yu-ch'e-tien Ch'iao Taiwan bridge
Yu-ch'e-tien Taiwan populated place
Yu-ch'e-tien Taiwan populated place
Yu-ch'e-tien Taiwan populated place
Yu-ch'e-ts'un China populated place
Yu-ch'e-ts'un Taiwan populated place
Yu-ch'e-ts'un Taiwan populated place
Yu-ch'e-tzu Taiwan populated place
Yu-ch'e-tzu Taiwan populated place
Yu-ch'e-wei Hsi Taiwan stream
Yu-ch'e-wo Taiwan populated place
Yu-ch'eng Ch'iao Taiwan bridge
Yu-ch'eng Ch'iao Taiwan bridge
Yu-ch'eng Ch'iao Taiwan bridge
Yu-ch'eng Hsien China third-order administrative division
Yu-ch'eng Hsien China third-order administrative division
Yu-ch'eng Kuo-hsiao Taiwan school
Yu-ch'eng China seat of a third-order administrative division
Yu-ch'eng China populated place
Yu-ch'eng China populated place
Yu-ch'eng Taiwan populated place
Yu-ch'eng Taiwan triangulation station
Yu-ch'eng Taiwan populated place
Yu-ch'eng-chen China populated place
Yu-ch'eng-hsien China populated place
Yu-ch'eng-li Taiwan populated place
Yu-ch'eng-wei Taiwan populated place
Yu-ch'i Chuan-ch'u China second-order administrative division
Yu-ch'i Ho China stream
Yu-ch'i Hsien China second-order administrative division
Yu-ch'i Hsien China third-order administrative division
Yu-ch'i China populated place
Yu-ch'i China seat of a third-order administrative division
Yu-ch'i China populated place
Yu-ch'i China populated place
Yu-ch'i China populated place
Yu-ch'i China populated place
Yu-ch'i China populated place
Yu-ch'i-chen China populated place
Yu-ch'i-chen China populated place
Yu-ch'i-chen China populated place
Yu-ch'i-hsien China populated place
Yu-ch'i-hsien China seat of a third-order administrative division
Yu-ch'i-hsien-ch'eng China seat of a third-order administrative division
Yu-ch'i-k'ou China populated place
Yu-ch'ia Ho China stream
Yu-ch'ia China populated place
Yu-ch'iao Shui-k'u China reservoir
Yu-ch'iao-chen China populated place
Yu-ch'ien China populated place
Yu-ch'ien-hsien China populated place
Yu-ch'ien-hsien-chih China populated place
Yu-ch'ien-ts'un China populated place
Yu-ch'ih Hsi Taiwan stream
Yu-ch'ih Hsiang Taiwan administrative division
Yu-ch'ih Kuo-chung Taiwan school
Yu-ch'ih Kuo-hsiao Taiwan school
Yu-ch'ih Taiwan populated place
Yu-ch'ih Taiwan administrative division
Yu-ch'ih-fu Shan Taiwan peak
Yu-ch'ih-hsia Taiwan populated place
Yu-ch'ih-hsiang Taiwan populated place
Yu-ch'ih-nei Taiwan populated place
Yu-ch'ih-tzu Taiwan populated place
Yu-ch'ih-tzu Taiwan populated place
Yu-ch'ing Hsien China third-order administrative division
Yu-ch'ing Kung Taiwan temple
Yu-ch'ing Shui China stream
Yu-ch'ing Ssu Taiwan temple
Yu-ch'ing China populated place
Yu-ch'ing China populated place
Yu-ch'ing-chieh China populated place
Yu-ch'ing-hsien China populated place
Yu-ch'ing-ku Taiwan populated place
Yu-ch'ing-ssu China populated place
Yu-ch'on North Korea populated place
Yu-ch'on South Korea populated place
Yu-ch'on South Korea populated place
Yu-ch'on South Korea populated place
Yu-ch'on South Korea populated place
Yu-ch'on South Korea populated place
Yu-ch'on South Korea populated place
Yu-ch'on South Korea populated place
Yu-ch'on South Korea populated place
Yu-ch'on South Korea populated place
Yu-ch'ou-hu Taiwan populated place
Yu-ch'u China stream
Yu-ch'uan Ch'iao Taiwan bridge
Yu-ch'uan Ch'iao Taiwan bridge
Yu-ch'uan Kuo-hsiao Taiwan school
Yu-ch'uan Ssu Taiwan temple
Yu-ch'uan Ssu Taiwan temple
Yu-ch'uan Ssu Taiwan temple
Yu-ch'uan T'ang Taiwan temple
Yu-ch'uan Ts'un Taiwan administrative division
Yu-ch'uan China populated place
Yu-ch'uan China populated place
Yu-ch'uan Taiwan administrative division
Yu-ch'uan Taiwan populated place
Yu-ch'uan Taiwan populated place
Yu-ch'uan-chieh China populated place
Yu-ch'uan-fang Nung-ch'an Taiwan factory
Yu-ch'uan-kao China populated place
Yu-ch'uan-ssu China populated place
Yu-ch'uan-ts'un Taiwan populated place
Yu-ch'uan-ts'un Taiwan populated place
Yu-ch'uan-tzu China populated place
Yu-ch'un Mu-ch'ang Taiwan ranch
Yu-ch'un Ranch Taiwan ranch
Yu-ch'ung Taiwan populated place
Yu-ch'ung-hui China populated place
Yu-ch'ung-wei China island
Yu-cha-chen China populated place
Yu-cha-ho China populated place
Yu-cha-kou China populated place
Yu-cha-p'ing China populated place
Yu-chafang Burma populated place
Yu-chang Hu Taiwan lake
Yu-chang China populated place
Yu-chang China populated place
Yu-chen Ch'iao Taiwan bridge
Yu-chen China populated place
Yu-chen-k'eng Taiwan populated place
Yu-chen-k'eng Taiwan populated place
Yu-chen-lin Taiwan populated place
Yu-chen-lung Taiwan populated place
Yu-cheng I-yuan Taiwan hospital
Yu-chi China populated place
Yu-chi China populated place
Yu-chi China populated place
Yu-chi China populated place
Yu-chi China populated place
Yu-chi-mu China populated place
Yu-chia China populated place
Yu-chia China populated place
Yu-chia China populated place
Yu-chia China populated place
Yu-chia-ch'a China populated place
Yu-chia-ch'iao China populated place
Yu-chia-chai China populated place
Yu-chia-chi China populated place
Yu-chia-chi China populated place
Yu-chia-chi China populated place
Yu-chia-chi China populated place
Yu-chia-ching China populated place
Yu-chia-chuang China populated place
Yu-chia-ho China populated place
Yu-chia-ho China populated place
Yu-chia-hsi China populated place
Yu-chia-hsiao-pao China populated place
Yu-chia-hui China populated place
Yu-chia-i China populated place
Yu-chia-kou China populated place
Yu-chia-lou China populated place
Yu-chia-lu China populated place
Yu-chia-lung China populated place
Yu-chia-p'ing China populated place
Yu-chia-p'ing China populated place
Yu-chia-pa China populated place
Yu-chia-pang China populated place
Yu-chia-pien China populated place
Yu-chia-pu China populated place
Yu-chia-t'u-ti-t'ang China populated place
Yu-chia-t'un China populated place
Yu-chia-t'un China populated place
Yu-chia-tang China populated place
Yu-chia-tien China populated place
Yu-chia-tien China populated place
Yu-chia-tien China populated place
Yu-chia-tien China populated place
Yu-chia-ts'un China populated place
Yu-chia-wa China populated place
Yu-chia-wan China populated place
Yu-chia-wei China island
Yu-chia-wo-p'u China populated place
Yu-chiang Hsien China third-order administrative division
Yu-chiang China populated place
Yu-chiang China populated place
Yu-chiang Taiwan populated place
Yu-chiang-hsien China populated place
Yu-chiang-hsien-ch'eng China populated place
Yu-chiao China populated place
Yu-chiao China populated place
Yu-chiao-chen China populated place
Yu-chieh China populated place
Yu-chieh-ch'iao China populated place
Yu-chieh-tzu Taiwan populated place
Yu-chien Ch'iao Taiwan bridge
Yu-chien-chuang China populated place
Yu-chien-ts'un China populated place
Yu-chih Shan Taiwan peak
Yu-chin China populated place
Yu-chin-chen China populated place
Yu-chin-t'un China populated place
Yu-ching Ch'iao Taiwan bridge
Yu-ching Hsiang Taiwan administrative division
Yu-ching Kung-shang Taiwan school
Yu-ching Kuo-chung Taiwan school
Yu-ching Technical and Commercial School Taiwan school
Yu-ching China populated place
Yu-ching China populated place
Yu-ching China populated place
Yu-ching Taiwan populated place
Yu-ching Taiwan triangulation station
Yu-ching Taiwan administrative division
Yu-ching-chuang Taiwan populated place
Yu-ching-kai China populated place
Yu-ching-ts'un Taiwan populated place
Yu-cho Chiao Paracel Islands reef
Yu-cho-wan Shan Taiwan peak
Yu-chon South Korea populated place
Yu-chou China seat of a first-order administrative division
Yu-chou China populated place
Yu-chou China populated place
Yu-chou China populated place
Yu-chu China populated place
Yu-chu China populated place
Yu-chu-ts'un China populated place
Yu-chuan-tzu China populated place
Yu-chuang China populated place
Yu-chuang China populated place
Yu-chun Ch'iao Taiwan bridge
Yu-Chung Ch'iao Taiwan bridge
Yu-chung Hsien China third-order administrative division
Yu-chung China populated place
Yu-chung-hsien China populated place
Yu-do North Korea island
Yu-do North Korea island
Yu-do South Korea island
Yu-do South Korea island
Yu-do South Korea island
Yu-do South Korea island
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong North Korea populated place
Yu-dong South Korea populated place
Yu-dong South Korea populated place
Yu-dong South Korea populated place
Yu-dong South Korea populated place
Yu-dong South Korea populated place
Yu-dong South Korea populated place
Yu-dong South Korea populated place
Yu-dong South Korea locality
Yu-dong South Korea populated place
Yu-dong South Korea populated place
Yu-dong South Korea populated place
Yu-dong South Korea populated place
Yu-dong South Korea populated place
Yu-dong South Korea populated place
Yu-dong South Korea populated place
Yu-dong South Korea populated place
Yu-dong South Korea populated place
Yu-dong South Korea populated place
Yu-en Shan Taiwan peak
Yu-en Shan Taiwan peak
Yu-erh China populated place
Yu-erh-ch'uan China populated place
Yu-erh-chieh China populated place
Yu-erh-chien China populated place
Yu-erh-ts'un China populated place
Yu-erh-ya China populated place
Yu-erh-yai China populated place
Yu-fa-chen China populated place
Yu-fan-hsiang China populated place
Yu-fang China populated place
Yu-fang China populated place
Yu-fang China populated place
Yu-fang China populated place
Yu-fang-ch'iao China populated place
Yu-fang-chen China populated place
Yu-fang-chi China populated place
Yu-fang-chieh China populated place
Yu-fang-chieh China populated place
Yu-fang-chieh China populated place
Yu-fang-chieh China populated place
Yu-fang-chieh China populated place
Yu-fang-chuang China populated place
Yu-fang-k'eng Taiwan populated place
Yu-fang-kou China populated place
Yu-fang-kou-chan China populated place
Yu-fang-p'ing China populated place
Yu-fang-t'ai China populated place
Yu-fang-t'ou China populated place
Yu-fang-tien China populated place
Yu-fang-tien China populated place
Yu-fang-tsui China populated place
Yu-fang-wan China populated place
Yu-fang-wei China populated place
Yu-fang-yao China populated place
Yu-fen Ho China stream
Yu-fen-ts'un China populated place
Yu-feng Ch'i Taiwan stream
Yu-feng Ch'iao Taiwan bridge
Yu-feng Ch'iao Taiwan bridge
Yu-feng Ch'iao Taiwan bridge
Yu-feng Ch'iao Taiwan bridge
Yu-feng Hsi Taiwan stream
Yu-feng Kung Taiwan temple
Yu-feng Kuo-hsiao Taiwan school
Yu-feng Kuo-hsiao Taiwan school
Yu-feng Kuo-hsiao Taiwan school
Yu-feng Shan Taiwan peak
Yu-feng Shan Taiwan peak
Yu-feng Ta-ch'iao Taiwan bridge
Yu-feng Ta-ch'iao Taiwan bridge
Yu-feng Ta-ch'iao Taiwan bridge
Yu-feng China populated place


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.