Λίστα Δρόμων Αδελιανού Κάμπου, Χάρτες και φωτογραφίες