Λίστα Δρόμων Άδενδρου Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες