Λίστα Δρόμων Αφιδνών Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες