Λίστα Δρόμων Αγγελοχωρίου Ημαθίας, Χάρτες και φωτογραφίες