Λίστα Δρόμων Αγγελοχωρίου Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες