Λίστα Δρόμων Αγίας Βαρβάρας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες