Λίστα Δρόμων Αγίας Μαρίνας Δασκαλείου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες