Λίστα Δρόμων Αγίας Μαρίνας Κρωπίας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες