Λίστα Δρόμων Αγίας Παρασκευής Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες