Λίστα Δρόμων Αγίας Παρασκευής Λέσβου, Χάρτες και φωτογραφίες