Λίστα Δρόμων Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες