Λίστα Δρόμων Αγίων Αποστόλων Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες