Λίστα Δρόμων Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, Χάρτες και φωτογραφίες