Λίστα Δρόμων Αγίου Αθανασίου Δράμας, Χάρτες και φωτογραφίες