Λίστα Δρόμων Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες