Λίστα Δρόμων Αγίου Χριστοφόρου Καβάλας, Χάρτες και φωτογραφίες