Λίστα Δρόμων Αγίου Δημητρίου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες