Λίστα Δρόμων Αγίου Δημητρίου Κρωπίας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες