Λίστα Δρόμων Αγίου Γεωργίου, Χάρτες και φωτογραφίες