Λίστα Δρόμων Αγίου Γεωργίου Θωρικού Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες