Λίστα Δρόμων Αγίου Ιωάννου Ρέντη Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες