Λίστα Δρόμων Αγίου Νικολάου Κρήτης, Χάρτες και φωτογραφίες