Λίστα Δρόμων Αγίου Νικολάου Ληλαντίων Εύβοιας, Χάρτες και φωτογραφίες