Λίστα Δρόμων Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες