Λίστα Δρόμων Αγίου Στεφάνου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες