Λίστα Δρόμων Αγριάς Μαγνησίας, Χάρτες και φωτογραφίες