Λίστα Δρόμων Ακοβίτικα Καλαμάτας, Χάρτες και φωτογραφίες