Λίστα Δρόμων Ακταίου Αχαΐας, Χάρτες και φωτογραφίες