Λίστα Δρόμων Αλεπού Κέρκυρας, Χάρτες και φωτογραφίες