Λίστα Δρόμων Αλεξάνδρειας Ημαθίας, Χάρτες και φωτογραφίες