Λίστα Δρόμων Αλεξανδρούπολης, Χάρτες και φωτογραφίες