Λίστα Δρόμων Αλίμου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες