Λίστα Δρόμων Αλμυρού Μαγνησίας, Χάρτες και φωτογραφίες