Λίστα Δρόμων Αμπελακίων Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες