Λίστα Δρόμων Αμπελώνα Λαρίσης, Χάρτες και φωτογραφίες