Λίστα Δρόμων Ανακασιάς Μαγνησίας, Χάρτες και φωτογραφίες