Λίστα Δρόμων Ανατολής Ιωαννίνων, Χάρτες και φωτογραφίες