Λίστα Δρόμων Αναβύσσου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες