Λίστα Δρόμων Άνοιξης Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες