Λίστα Δρόμων Άνω Δασκαλειού Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες